Balans nr 3 2009

Noteringar: FAR SRS kritisk till förslaget från SamRob-utredningen

– vill i stället stärka sambandet mellan redovisning och beskattning

FAR SRS avstyrker i sitt remissvar huvuddragen i den så kallade SamRob-utredningen eller Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80) som den egentligen heter.

Utredningen föreslår i sitt betänkande att man ska frikoppla redovisningen från beskattningen. FAR SRS föreslår att man ska behålla och i stället förstärka det starka band som finns mellan redovisningen och beskattningen.

– Vi menar att en frikoppling kommer att leda till betydande merkostnader och osäkerhet för företagen. Detta gäller särskilt de mindre aktiebolagen, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Dessutom påpekar FAR SRS att förslaget kräver stora utbildningsinsatser för de som hanterar företagens redovisning med två parallella system.

– Det är illavarslande att till och med en redovisningskunnig person har svårt att förstå innehållet i förslagets lagtext, menar Dan Brännström.

– De termer som används har en annan innebörd i skattelagstiftningen än i redovisningen, kommenterar Ernst Forsberg som är ordförande i FAR SRS skattesektion. Detta kommer att innebära att många deklarationer kommer att innehålla fel.

FAR SRS avstyrker även utredningens förslag om hanteringen av obeskattade vinster, vilket enligt FAR SRS skulle innebära en ökad användning av den ”olämpliga redovisningsmetoden med obeskattade reserver”. FAR SRS menar att man i stället ska lösa utdelningsbegränsande åtgärder genom aktiebolagslagens regler om värdeöverföring.

FAR SRS tillstyrker vissa mindre förslag i utredningen.