Balans nr 3 2009

Noteringar: FAR SRS kritisk till förslaget från SamRob-utredningen

– vill i stället stärka sambandet mellan redovisning och beskattning

FAR SRS avstyrker i sitt remissvar huvuddragen i den så kallade SamRob-utredningen eller Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80) som den egentligen heter.

Utredningen föreslår i sitt betänkande att man ska frikoppla redovisningen från beskattningen. FAR SRS föreslår att man ska behålla och i stället förstärka det starka band som finns mellan redovisningen och beskattningen.

– Vi menar att en frikoppling kommer att leda till betydande merkostnader och osäkerhet för företagen. Detta gäller särskilt de mindre aktiebolagen, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Dessutom påpekar FAR SRS att förslaget kräver stora utbildningsinsatser för de som hanterar företagens redovisning med två parallella system.

– Det är illavarslande att till och med en redovisningskunnig person har svårt att förstå innehållet i förslagets lagtext, menar Dan Brännström.

– De termer som används har en annan innebörd i skattelagstiftningen än i redovisningen, kommenterar Ernst Forsberg som är ordförande i FAR SRS skattesektion. Detta kommer att innebära att många deklarationer kommer att innehålla fel.

FAR SRS avstyrker även utredningens förslag om hanteringen av obeskattade vinster, vilket enligt FAR SRS skulle innebära en ökad användning av den ”olämpliga redovisningsmetoden med obeskattade reserver”. FAR SRS menar att man i stället ska lösa utdelningsbegränsande åtgärder genom aktiebolagslagens regler om värdeöverföring.

FAR SRS tillstyrker vissa mindre förslag i utredningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...