Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: ”Lagrådsremissen känns nästan osvensk”

I slutet av januari lämnade regeringen en lagrådsremiss rörande revisorsutredningens första betänkande Revisionsutskott m.m. (SOU 2007:56).

– Vi är mycket nöjda med att regeringen verkligen vågat gå på en minimireglering. Sverige har alltså inte lagt till några bestämmelser utöver vad EU:s revisorsdirektiv kräver. Lagrådsremissen känns nästan osvensk, kommenterar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

– Det är dessutom med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att regeringen på många punkter tagit intryck av våra argument.

Regeringen anser till exempel att analysmodellen inte behöver skärpas vid revision av företag av allmänt intresse.

– Det är mycket positivt att regeringen har valt att gå på branschens linje, och inte utredningens.

I lagrådsremissen finns också nya regler om revisorsrotation.

– Det har varit lite oklart om den svenska börsbolagsrevisorn kan sitta sju eller åtta år. Dessutom har tidigare riktlinjer omfattat fler företag än de börsnoterade. Och mot den bakgrunden har FAR SRS gjort ett uttalande om revisorsrotation, berättar Dan Brännström.

Är det något som ni är missnöjda med i lagrådsremissen?

– Det vi är besvikna på är att regeringen öppnar för att Revisorsnämnden (RN) ska svara för kvalitetskontrollen avseende börsbolag.

– Jag menar att RN då hamnar på för många stolar. Kan man verkligen göra kvalitetskontroll ena dagen och utöva tillsyn nästa, undrar Dan Brännström. Det är mycket bättre, inte minst för lärandet i branschen, att FAR SRS svarar för all kvalitetskontroll.

Lagbestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.