Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: ”Lagrådsremissen känns nästan osvensk”

I slutet av januari lämnade regeringen en lagrådsremiss rörande revisorsutredningens första betänkande Revisionsutskott m.m. (SOU 2007:56).

– Vi är mycket nöjda med att regeringen verkligen vågat gå på en minimireglering. Sverige har alltså inte lagt till några bestämmelser utöver vad EU:s revisorsdirektiv kräver. Lagrådsremissen känns nästan osvensk, kommenterar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

– Det är dessutom med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att regeringen på många punkter tagit intryck av våra argument.

Regeringen anser till exempel att analysmodellen inte behöver skärpas vid revision av företag av allmänt intresse.

– Det är mycket positivt att regeringen har valt att gå på branschens linje, och inte utredningens.

I lagrådsremissen finns också nya regler om revisorsrotation.

– Det har varit lite oklart om den svenska börsbolagsrevisorn kan sitta sju eller åtta år. Dessutom har tidigare riktlinjer omfattat fler företag än de börsnoterade. Och mot den bakgrunden har FAR SRS gjort ett uttalande om revisorsrotation, berättar Dan Brännström.

Är det något som ni är missnöjda med i lagrådsremissen?

– Det vi är besvikna på är att regeringen öppnar för att Revisorsnämnden (RN) ska svara för kvalitetskontrollen avseende börsbolag.

– Jag menar att RN då hamnar på för många stolar. Kan man verkligen göra kvalitetskontroll ena dagen och utöva tillsyn nästa, undrar Dan Brännström. Det är mycket bättre, inte minst för lärandet i branschen, att FAR SRS svarar för all kvalitetskontroll.

Lagbestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...