Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Arbetsgivare kan få uppskov att betala in skatt

Regeringen har lagt fram förslag om en tidsbegränsad lag som ger arbetsgivare möjlighet till uppskov med att betala in skatt. Syftet är att minska de likviditetsproblem som uppstår för företag som i dag inte kan få lån på normala villkor på grund av finanskrisen. Förslaget presenterades den 22 januari och en proposition lades fram den 29 januari. Förslaget ingår som en del i regeringens åtgärdspaket för att motarbeta de negativa effekterna av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivare kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt för högst två månader under året.

Företaget ansöker om uppskov hos Skatteverket och ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Uppskovet gäller som längst i ett år och ränta utgår på beloppet. Reglerna kommer att gälla löner som betalas ut från och med februari till och med december 2009.

Förslaget trädde i kraft den 1 mars.