Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Obligatoriskt med kassaregister nästa år

Från och med 1 januari 2010 blir det enligt lag obligatoriskt med kassaregister för företag i kontantbranschen.

– Det är viktigt att poängtera att även företag som handlar med tjänster omfattas av den nya lagen, säger Bo Arvidsson som är skattedirek tör på Skatteverket.

Enligt Skatteverkets beräkningar omfattas drygt 200 000 företag av lagen.

Det huvudsakliga syftet med lagen är att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens.

– De allra flesta företagare är positiva. I dag känner många att de blir tvingade att fuska på grund av att andra gör det, säger Bo Arvidsson.

Lagen ställer krav på att kassaregistret ska vara certifierat. Finns det certifierade kassaregister att tillgå i dag?

– Nej. Men vi kommer under våren löpande på vår hemsida att publicera certifierade kassaregister.

– Vi har blivit lite försenade på grund av att ett land inom EU ifrågasatte om lagen stred mot den fria rörligheten, berättar Bo Arvidsson.

Vissa branscher är undantagna från den nya lagen, till exempel taxi och torghandel.

Kommer den nya lagen att förhindra fusk?

– Kassaregistret gör det i alla fall svårare att fuska. Samtidigt som det blir lättare att göra rätt, menar Bo Arvidsson.