Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Företag förlorar stora belopp på dåliga rutiner

Många företag måste minska sina kostnader för att överleva i dagens konjunktur. En ny studie från Ernst & Young visar att svenska företag kan spara miljarder genom att effektivisera sin ekonomifunktion. Bara de 500 företag (50 till 1.000 anställda) som ingår i studien skulle kunna spara totalt 400 miljarder kronor årligen.