Innehåll

Balans nr 3 2009

”CFO:n har i dag en mer central och strategisk roll”

Varmt välkomna till oss. Låt oss nu ta branschen in i framtiden, sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström till de drygt 100 personerna som mött upp på den nya sektionens ”kick-off” i slutet av januari.

Han berättade också att andra länder följer FAR SRS utveckling med stort intresse.

– Man tittar på oss och säger ”ni gör helt rätt”. Och många menar FAR SRS är den organisation som kommit längst i tänket att utveckla branschen i Europa.

Kvällens moderator Lennart Ekdal frågade varför det är rätt att vidga branschen just nu.

– Vår bransch kan göra extra stor skillnad i en lågkonjunktur. Massor av företag behöver våra tjänster i dag. Och vår kompetens är viktig, sa Dan Brännström.

Redan för ungefär ett år sedan inledde en grupp arbetet med att starta en rådgivningssektion inom FAR SRS.

Peter Strandh, som är sektionens ordförande, tror att rådgivningssektionen inom en snar framtid kommer att ha cirka 150 medlemmar och på sikt kanske 500 medlemmar.

– Vi kommer kanske att vara den minsta sektionen, men vi kommer inte att vara den tystaste, berättade Peter Strandh.

Sektionen har bland annat gjort en enkät för att kunna fokusera på rätt saker för sina medlemmar och kommit fram till att det är viktigt att identifiera tjänsteutbudet.

Kvällens huvudtalare var Paul Johnston, som är director på Kennedy Information. Han inledde med en historisk exposé över rådgivningstjänsternas framväxt.

– Rådgivningstjänsterna tog fart på 1960-talet men den riktiga expansionen skedde i mitten och slutet av 1990-talet. Jag tänker bland annat på 2000-problematiken, sa Paul Johnston som arbetat som analytiker på Kennedy Information sedan 2004. Tidigare har han varit både konsult och analytiker.

Vad blir då nästa stora rådgivningstjänst?

– Jag är inte säker på att det kommer någon ”next big thing”. Kanske handlar det om människor – ”people”, menade Paul Johnston.

Paul Johnston betonade att CFOns (Chief Financial Officer) roll har förändrats.

– CFOn har i dag en mer central och strategisk roll än för 10–15 år sedan. Och den rollen kommer att bli ännu starkare, vilket jag tror kommer gynna er bransch eftersom det finns en naturlig kontakt mellan revisionsbyrån och CFOn.

Det finns också ett hot från andra konsultföretag, till exempel Accenture och IBM.

– Jag gillar inte ordet hot. Det är också en möjlighet. Er bransch har ett bredare tjänsteutbud och det är viktigt att ta vara på det.

– En stor utmaning är att hitta rätt tjänster. Det är många förändringar på gång och det är viktigt att känna vad marknaden vill ha.

Någon undrade vad Paul Johnston ansåg om kvaliteten på svenska rådgivningstjänster?

– Jag vet inte så mycket om det, men jag skulle inte bli förvånad om den är mycket bra, svarade han.

Paul Johnston fick frågan om marknaden verkligen förstår vilka tjänster som de stora revisionsbyråerna kan erbjuda?

– Jag tror det har blivit bättre men fortfarande finns mycket att göra, avslutade Paul Johnston.

Åsa Ehlin

Rådgivningssektionens styrelse

Peter Strandh, Ernst & Young

Fredrik Ahlgren, BDO Nordic

Lennart Andrén, Grant Thornton

Bengt Ekenberg, SET Revisionsbyrå

Reino Johansson, Deloitte

Henrik Steinbrecher, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Anders Thunholm, KPMG