Innehåll

Balans nr 3 2009

Gästkrönika: ”Jag kan flyga, jag är inte rädd”

Det är i motvind som drakar flyger, det vet alla som fått upp en drake högt på himlen en härlig sommardag. Adrenalinet pumpar när draken stiger allt högre. Vindbyarna rycker och sliter i de utbredda vingarna. Utmaningen att tygla linorna blir allt tuffare. Det är du som har befälet, det är du som styr. Frihetskänslan finns där och energin flödar. En sidovind griper tag i draken och du måste snabbt parera. När draken emellanåt tar mark är det bara att ta sig snabbt upp igen. Ju oftare du flyger, desto tryggare blir du. Och du är redo för nya utmaningar. Du vill ännu högre ...

När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd och andra väderkvarnar. För revisionsbranschen kan det tyckas vara storm nu. Den finansiella krisen sätter än hårdare fokus på genomlysning av finanserna. Och en slopad revisionsplikt i antågande ger ihållande vindstyrka.

Vilka möjligheter ser du att stiga högre eller är det bara ett yttre hot som i stället håller dig tillbaka? Borttagen revisionsplikt 2010 är ingen nyhet utan en verklighet för landets revisorer sedan länge. Äntligen, säger jag som småföretagare. Revisionen har ibland varit en betydligt mer ondskefull drake svävandes över mitt huvud än något som fått mig att lyfta mot högre höjder. Tillsammans med finanskrisen ser jag stora möjligheter för en framsynt byrå att inta nya positioner. Vi har redan från olika håll sett marknadsföringsaktiviteter som vill göra detta gällande. Frågorna kvarstår: Vilken position vill du inta? Vad kommer detta göra för mig som företagare? Vilka möjligheter skapas för oss att tillsammans nå högre höjder? Och var kommer vi att landa?

Jag har haft flera revisorer, från både stora och små byråer. Alla har gjort ett bra revisionsjobb. Färre har dock hört av sig till mig förrän de har varit tvungna. Alltså först när det börjar dra ihop sig till årsredovisning. Var är alla kloka råd, synpunkter och avstämningar före kalenderårets utgång? Var är alla tips på förbättringar som leder till besparingar? Tjänster som jag med stor sannolikhet skulle vara mer villig att betala för. Med all den erfarenhet som finns är det troligtvis enkelt att kunna vara steget före kunden. Att sätta sig in i klientens specifika förhållanden och agera mer proaktivt. Ställ dig frågan: Vad förväntar sig kunden? Eller ännu hellre: Ställ frågan direkt till kunden och du får svar som du i många fall kanske redan känner till.

EFI – egenskaper, fördelar och innebörd.

Alla som går en grundkurs i försäljning lär sig att göra en EFI1-analys för sin produkt. Vilka egenskaper och fördelar har tjänsten. Och vad medför detta för din kund. Det är innebörden man som kund köper, inte egenskapen. Det är den upplevda nyttan man är villig att betala för, kanske till och med mer än kostnaden för revisionen. Att vara expert på att se bakåt ökar sällan företagets intäktsförmåga. Att någon nitiskt går igenom verifikat för verifikat tar inte företaget ur eventuella kriser. Att någon bockar av på en åtgärdslista kanske betyder ökad trygghet, men ofta också mer jobb för klienten. Här finns stora möjligheter att i stället ge mer värde. Något som ökar både byråns och klientens attraktionskraft.

Timmen är slagen. Hög tid att inta nya perspektiv och tänka i nya banor. Dags att ta ny mark. Tid att agera. Det är många som redan har börjat ändra på sitt sätt att jobba. Andra har alltid haft en rådgivande framåtblickande verksamhet. Och det är just detta jag som företagare önskar; någon som hjälper mig att se framåt. Något som i högsta grad också gäller småföretagare. Då blir det sannolikt också mer intressant för mig som kund att blicka bakåt. Möjligheten finns i att våga lämna det trygga, vara annorlunda och börja tillföra verklig nytta.

Rädsla skapar inte nya affärer. Att krampaktigt hålla sig kvar i det gamla och hoppas att det inte blir någon förändring är inte heller framgångsrikt. Hur jobbigt det än kan låta så är det i motvind som både drakar och människor lyfter. Ju förr du accepterar förändringens vind och ser möjligheterna desto snabbare tar du höjd.

Fånga linorna och låt draken lyfta. Som revisor och rådgivare stärker du din roll och står fortfarande för kontroll och expertis. Fast nu på högre höjder. Med mantrat från Lasse Åbergs film Sällskapsresan kommer du hur långt som helst: ”Jag kan flyga, jag är inte rädd.”

Kenth Åkerman , inspiratör, perspektivskapare och mental coach. Driver det egna företaget Relationsbyggarna AB (www.relationsbyggarna.se). Han är också föredragshållare och har skrivit böcker inom service och relationsmarknadsföring.