Innehåll

Balans nr 4 2009

Selektiv rekrytering

Finanskrisen och lågkonjunkturen har gjort avtryck i branschen. En rundringning till de sju största revisionsbyråerna visar att de kommer att rekrytera betydligt färre personer i år än förra året. Vem är det egentligen som trixar? Den frågan ställer skattekonsulterna Ernst Forsberg och Sven-Erik Holmdahl i en debattartikel angående finansminister Anders Borgs uttalande om ”trixiga skatteupplägg”. Uttalandet gjordes efter Regeringsrättens domar rörande rätten till avdrag för koncernbidrag till utländ ska dotterbolag. Även FAR SRS har reagerat och uppmanar i ett öppet brev finansministern att föra en dialog ”med” branschen i stället för att tala ”om” branschen.

En del företag ska gå i konkurs i en lågkonjunktur. Det menar Almis finanschef Anna Hallberg. I en intervju berättar hon att lågkonjunkturen har gjort tydliga avtryck i Almis verksamhet och att allt fler etablerade företag begär hjälp.

I den reviderade versionen av IFRS 3 tas ytterligare ett steg mot verkligt värde. Det är viktigt att på ett tidigt stadium utveckla en ”best practice”, menar Marika Corell med flera som redogör för implementeringen av den reviderade standarden.

För den som känner sig stressad över sin e-post ger Andreas Granstedt några handfasta tips i sin gästkrönika.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...