Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: Ernst & Young ser över Entrepreneur of the Year

Danska Ernst Se Young drog tillbaka priset Entrepreneur of the Year 2008 då det visade sig att vinnaren Stein Bagger hade svindlat sitt bolag IT Factory på över 500 miljoner danska kronor. Nu vidtar svenska Ernst Se Young en rad åtgärder för att minimera risken för att fel person nomineras till den svenska delen av Entrepreneur of the year.

– Bland annat kopplar vi in Ernst Se Youngs avdelning Fraud Investigation & Dispute Services, FIDS, när de nominerade kandidaterna analyseras, säger Patric Nilsson som leder årets Entrepreneur of the Year.

FIDS består av revisorer, jurister och IT-experter med gedigen kunskap om att utreda och förebygga ekonomiska oegentligheter hos myndigheter och företag.

– Bland annat undersöker FIDS om de nominerade kandidaterna exempelvis sitter i företagsstyrelser som kan vara kopplade till ekonomisk brottslighet och om de ofta förekommit i bolag som gjort konkurser, säger Patric Nilsson. De tittar på förekomsten av tidigare, eller nuvarande, skatteskulder och liknande fel och problem. De granskar också årsredovisningar i bolag där vederbörande varit ledande eller suttit i styrelser. Patric Nilsson påpekar att räkenskaperna som används i juryarbetet är offentliga uppgifter.

– Och vi måste kunna förlita oss på de siffror som redovisas och som ligger till grund även för kreditgivare och andra insti tutioner, säger Patric Nilsson.

Han poängterar även att vinnaren utses av en oberoende och välrenommerad jury som består av erfarna ledamöter, med brett kontaktnät.

– Det utgör ett bra verktyg för att säkerställa kvalitén på alla finalister, säger Patric Nilsson.