Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: Ernst & Young ser över Entrepreneur of the Year

Danska Ernst Se Young drog tillbaka priset Entrepreneur of the Year 2008 då det visade sig att vinnaren Stein Bagger hade svindlat sitt bolag IT Factory på över 500 miljoner danska kronor. Nu vidtar svenska Ernst Se Young en rad åtgärder för att minimera risken för att fel person nomineras till den svenska delen av Entrepreneur of the year.

– Bland annat kopplar vi in Ernst Se Youngs avdelning Fraud Investigation & Dispute Services, FIDS, när de nominerade kandidaterna analyseras, säger Patric Nilsson som leder årets Entrepreneur of the Year.

FIDS består av revisorer, jurister och IT-experter med gedigen kunskap om att utreda och förebygga ekonomiska oegentligheter hos myndigheter och företag.

– Bland annat undersöker FIDS om de nominerade kandidaterna exempelvis sitter i företagsstyrelser som kan vara kopplade till ekonomisk brottslighet och om de ofta förekommit i bolag som gjort konkurser, säger Patric Nilsson. De tittar på förekomsten av tidigare, eller nuvarande, skatteskulder och liknande fel och problem. De granskar också årsredovisningar i bolag där vederbörande varit ledande eller suttit i styrelser. Patric Nilsson påpekar att räkenskaperna som används i juryarbetet är offentliga uppgifter.

– Och vi måste kunna förlita oss på de siffror som redovisas och som ligger till grund även för kreditgivare och andra insti tutioner, säger Patric Nilsson.

Han poängterar även att vinnaren utses av en oberoende och välrenommerad jury som består av erfarna ledamöter, med brett kontaktnät.

– Det utgör ett bra verktyg för att säkerställa kvalitén på alla finalister, säger Patric Nilsson.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...