Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: Mutbrottslagstiftningen utreds

Regeringen har beslutat om direktiven till en utredning som ska se över mutbrottslagstiftningen. Bo Svensson, före detta justitieråd, kommer att leda utredningen. Bo Svensson är känd för Balans läsare genom revisorsutredningen och förslaget om slopad revisionsplikt. Den nuvarande regleringen har kritiserats för att vara tekniskt komplicerad och otydlig. En av utredningens huvuduppgifter blir att göra en lagteknisk översyn av bestämmelserna. Regleringen har också kritiserats för att inte ge företagen tillräcklig vägledning för gränsdragningen mellan vad som är mutor och vad som är godtagbara kontakt- och relationsbefrämjande förmåner. Utredningens andra huvuduppgift blir att ta fram förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet. Koden ska vara ett led i självregleringen och utarbetas i nära samverkan med näringslivets organisationer.