Innehåll

Balans nr 4 2009

Europa-frågor: De Larosiére-rapporten ska hindra nya kriser

EU-kommissionen fortsätter sitt arbete med att hantera den finansiella krisen. I höstas fick den franske före detta IMF-chefen Jacques de Larosière i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket mot den finansiella krisen. I arbetsgruppen har även Sveriges vice riksbankschef Lars Nyberg ingått. Inför EU:S toppmöte i mars har gruppen tagit fram en rapport som innehåller hela 31 åtgärdspunkter, eller rekommendationer, som ska förhindra att nya ekonomiska kriser inträffar i framtiden.

Gruppen anser att krisen beror på otillräcklig reglering och för lite kontroll. De konstaterar att regelverken och tillsynen inte har fungerat tillräckligt bra då den i för stor utsträckning har legat på nationell nivå. Tillsynsverksamheten har inte hängt med i den utveckling som skett under de senaste tio åren, då finansmarknaderna har blivit alltmer sammankopplade. En ny överstatlig EU-finansinspektion är dock inte aktuell för närvarande.

– Vi presenterar en mycket ambitiös, men också realistisk plan för hur man ska kunna både förebygga och hantera eventuella framtida finanskriser, sade Jacques de Larosière vid en presskonferens i Bryssel.

– Här har vi nu förslag till hur vi för framtiden ska kunna säkerställa förtroendet på Europas finansmarknader. Rapporten är också ett bidrag till EU:S position inför de globala överläggningar som ska ske vid G20-mötet i London i början av april, kommenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

I rapporten nämns flera gånger redovisning som en viktig del i åtgärdsprogrammet. I en av rekommendationerna står bland annat att redovisningsstandarder inte ska favorisera någon affärsmodell, inte uppmuntra procyklikalitet eller avskräcka långsikta investeringar.

Gruppen föreslår att ett nytt råd – European Systemic Risk Council – ska inrättas under Europeiska Centralbankens ledning. Tanken är att rådet tidigt ska kunna varna när det sker avvikelser i marknaderna som kan leda till nya finansiella kriser. Och varningarna ska därefter leda till konkreta åtgärder.

Jacques de Larosières förhoppning är att de föreslagna åtgärderna är genomförda inom några år. Hela rapporten kan läsas på <http://ec.europa.eu/commissionbarroso/president/pdf/ statement20090225en.pdf >

EU-kommissionen planerar att i maj lägga fram ett förslag om en plan för en europeisk övervakning av de finansiella marknaderna. Den kommer att baseras på De Larosière-rapporten samt synpunkter från berörda parter. Planen kommer att följas upp med lagförslag under hösten 2009. Fram till 10 april i år kan synpunkter skickas till MARKT-G1@ec.europa.eu

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...