Balans nr 4 2009

Små förändringar i väntan på ISA

Bara nödvändiga ändringar i RS-fllken 2009

Eftersom de internationella revisionsstandarderna håller på att översättas så har FAR SRS revisionskommitté begränsat sig till de allra nödvändigaste förändringarna i RS-fliken i årets Samlingsvolym.

– Har vi kunnat leva med de brister som finns i RS sedan år 2004 så kan vi leva med dem en tid till, säger Bo Hjalmarsson som är ordförande i FAR SRS revisionskommitté.

Enligt Bo Hjalmarsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ordförande i FAR SRS revisionskommitté, så är det inga dramatiska ändringar i Revisionsstandard i Sverige (RS) 2009.

– Vi har bara gjort de allra nödvändigaste förändringarna i RS, säger Bo Hjalmarsson. Det är ju med tanke på att vi håller på med att översätta de internationella revisionsstandarderna (ISA). Så även om vi skulle se att det kanske skulle kunna finnas ett ytterligare behov av att förtydliga eller att göra förbättringar i RS så gör vi alltså inga små ändringar nu. Det är inte meningsfullt helt enkelt. Varje ändring man gör innebär ett arbete för de praktiserande revisorerna, antingen i form av egen utbildning eller att man måste gå in och ändra i egna mallar och formulär. Har vi kunnat leva med de brister som finns i RS sedan år 2004 så kan vi leva med dem en tid till.

Bo Hjalmarsson säger att man har begränsat sig till att justera för de ändringar som föran letts av ändrad lagstiftning samt där revisionskommittén har sett att det finns uppenbart behov av mer vägledning för revisorerna.

Jens Hansegård

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...