Balans nr 4 2009

Små förändringar i väntan på ISA

Bara nödvändiga ändringar i RS-fllken 2009

Eftersom de internationella revisionsstandarderna håller på att översättas så har FAR SRS revisionskommitté begränsat sig till de allra nödvändigaste förändringarna i RS-fliken i årets Samlingsvolym.

– Har vi kunnat leva med de brister som finns i RS sedan år 2004 så kan vi leva med dem en tid till, säger Bo Hjalmarsson som är ordförande i FAR SRS revisionskommitté.

Enligt Bo Hjalmarsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ordförande i FAR SRS revisionskommitté, så är det inga dramatiska ändringar i Revisionsstandard i Sverige (RS) 2009.

– Vi har bara gjort de allra nödvändigaste förändringarna i RS, säger Bo Hjalmarsson. Det är ju med tanke på att vi håller på med att översätta de internationella revisionsstandarderna (ISA). Så även om vi skulle se att det kanske skulle kunna finnas ett ytterligare behov av att förtydliga eller att göra förbättringar i RS så gör vi alltså inga små ändringar nu. Det är inte meningsfullt helt enkelt. Varje ändring man gör innebär ett arbete för de praktiserande revisorerna, antingen i form av egen utbildning eller att man måste gå in och ändra i egna mallar och formulär. Har vi kunnat leva med de brister som finns i RS sedan år 2004 så kan vi leva med dem en tid till.

Bo Hjalmarsson säger att man har begränsat sig till att justera för de ändringar som föran letts av ändrad lagstiftning samt där revisionskommittén har sett att det finns uppenbart behov av mer vägledning för revisorerna.

Jens Hansegård