Innehåll

Balans nr 4 2009

Hästen och skatten

FAR SRS Förlag har nyligen gett ut Hästen och skatten, en bok som skiljer sig från förlagets övriga utgivning. Boken ger praktiska svar på skattefrågor för all sorts hästverksamhet och riktar sig både till enskilda hästägare och till ekonomiska rådgivare som är inblandade i hästverksamhet.

Hästen och skatten gavs ursprungligen ut 1991 av Ernst & Young på initiativ av skattejuristen Jan Kleerup som då arbetade på Ernst & Young.

Då FAR SRS Förlag fick en förfrågan om man ville ta över utgivningen så tvekade man inte.

– Vi tyckte det var jättetrevligt och nappade på en gång, säger Jesper Karlsson, förlagsredaktör på FAR SRS Förlag.

Historiskt gör FAR SRS Förlag mest regelsamlingar. Men enligt Jesper Karlsson planerar man att göra fler handböcker.

– Vi har till exempel planer på en bok om Fastigheten och skatten.

Enligt Jesper Karlsson finns det en naturlig marknad för boken eftersom det är många som har häst eller är inblandade i hästverksamhet på något sätt.

– Hästar kan vid första anblicken tyckas vara ett väldigt smalt ämne, men det är ett brett fritidsintresse, säger Jesper Karlsson.