Innehåll

Balans nr 5 2006

Ut med aktiebreven

Utredningen om ett enklare aktiebolag hat lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Enligt utredaren Carl Svernlöv är dagens pappersbaserade system med aktiebrev föråldrat och bör avskaffas. Förutom att föreslå förenklingar för företagen skulle utredningen se över behovet av en ny aktiebolagsform. Något sådant behov finns dock inte i dagsläget, enligt utredningen.

Allt för få företag rekonstrueras. Det menar Sune Carlsson som vill inspirera bland annat revisorer att – i väntan på ny lagstiftning – engagera sig i hur klienter med betalningssvårigheter kan undvika konkurs.

I början av året startades FAR SRS rådgivningssektion. Henrik Steinbrecher, ledamot i sektionens styrelse, berättar om aktuella frågor för rådgivare.

Den lagstadgade revisionen har stor betydelse för investerares beslut att köpa eller sälja aktier. Det visar en studie av Karin Jonnergård och Ola Nilsson som har undersökt hur aktieägare i bolag på Stockholmsbörsen ser på revision och hur revisionsberättelsen används.

Kvalitetskontroll av redovisningskonsulter ska göras vart sjätte år och är från och med hösten 2009 obligatorisk för alla redovisningskonsulter FAR SRS. Eva Törning och Bengt Reinholdsson berättar om erfarenheterna av det första året med kvalitetskontroll av redovisningskonsulter.

Pengar är en av mänsklighetens mest geniala uppfinningar, kredit kommer inte långt efter. Det skriver Gunnar Wetterberg i sin gästkrönika.