Innehåll

Balans nr 5 2006

Ut med aktiebreven

Utredningen om ett enklare aktiebolag hat lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Enligt utredaren Carl Svernlöv är dagens pappersbaserade system med aktiebrev föråldrat och bör avskaffas. Förutom att föreslå förenklingar för företagen skulle utredningen se över behovet av en ny aktiebolagsform. Något sådant behov finns dock inte i dagsläget, enligt utredningen.

Allt för få företag rekonstrueras. Det menar Sune Carlsson som vill inspirera bland annat revisorer att – i väntan på ny lagstiftning – engagera sig i hur klienter med betalningssvårigheter kan undvika konkurs.

I början av året startades FAR SRS rådgivningssektion. Henrik Steinbrecher, ledamot i sektionens styrelse, berättar om aktuella frågor för rådgivare.

Den lagstadgade revisionen har stor betydelse för investerares beslut att köpa eller sälja aktier. Det visar en studie av Karin Jonnergård och Ola Nilsson som har undersökt hur aktieägare i bolag på Stockholmsbörsen ser på revision och hur revisionsberättelsen används.

Kvalitetskontroll av redovisningskonsulter ska göras vart sjätte år och är från och med hösten 2009 obligatorisk för alla redovisningskonsulter FAR SRS. Eva Törning och Bengt Reinholdsson berättar om erfarenheterna av det första året med kvalitetskontroll av redovisningskonsulter.

Pengar är en av mänsklighetens mest geniala uppfinningar, kredit kommer inte långt efter. Det skriver Gunnar Wetterberg i sin gästkrönika.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...