Innehåll

Balans nr 5 2009

Noteringar: EU agerar mot sena betalningar

Sena betalningar vid handelstransaktioner mellan företag samt mellan företag och offentliga myndigheter hämmar företagens utveckling. Det menar EU-kommissionen som har presenterat ett förslag som ska leda till snabbare betalningar.

Enligt förslaget ska avtalsfriheten mellan företagen respekteras, men vid sena betalningar ska företag kunna kräva dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader. Även reglerna för grovt oskäliga avtalsvillkor skärps. Kommissionen anser att de offentliga myndigheterna bör föregå med gott exempel och att de som regel bör betala fakturor inom 30 dagar.

Förslaget syftar till att förbättra kassaflödet för företagen i EU samt få bort hinder för handel över EU-ländernas gränser.