Innehåll

Balans nr 5 2009

Noteringar: Svensk Handel vill skjuta upp nya kassalagen

1 januari 2010 blir det obligatoriskt med kassaregister för företag i kontantbranschen. Tanken bakom den nya lagen är att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens.

Men lagen är inte helt okontroversiell. I en debattartikel i Dagens Industri (16 april) argumenterar företrädare för sju organisationer, däribland FAR SRS, för att lagens ikraftträdande bör skjutas upp två år. Enligt debattörerna är alltför många praktiska frågor olösta.

En av de främsta anledningarna till att artikelförfattarna vill skjuta upp lagen är att pressade marginaler i finanskrisens spår innebär att det krävs en kraftigt ökad försäljning för att ett litet företag ska kunna investera i kassaregister och konsulthjälp.

Som exempel nämns att en frisör skulle behöva klippa ytterligare 800 kunder och en potatisodlare tvingas odla ytterligare ett kvarts ton potatis för att ha råd att investera 20 000 kronor i kassaregister och konsulthjälp.

Branschorganisationen Svensk Handel är en av de organisationer som skrev under debattartikeln.

– Svensk Handels officiella hållning är att vi ställer oss positiva till lagen och dess ändamål. Däremot får lagen inte leda till en total kapitalförstöring. Och det sade vi redan till Skatteverket 2007, alltså innan vi drabbades av finanskrisen säger Lars G Ohlsson från Svensk Handel.

Svensk Handel vill att regeringen ger Skatteverket mandat för ett generellt undantag för kassaregister som är yngre än fem år.

– Det gör vi för att avskrivningstiden på en sådan investering är fem år. En ny apparat kan kosta allt från 15 000–20 000 kronor till 100 000 kronor, säger Lars G Ohlsson.

Bo Arvidsson, skattedirektör på Skatteverket, har tidigare sagt att de allra flesta företagarna i Sverige ställer sig positiva till lagen (se Balans nr 3/2009).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...