Innehåll

Balans nr 5 2009

Europa-frågor: Ditt Europa, din affärsmöjlighet

EU:s INRE MARKNAD är kärnan i det europeiska samarbetet. Men trots alla fördelar som den inre marknaden medför så är det alltför få svenska företag som tar tillvara på dessa möjligheter. Det visar bland annat en studie som FAR SRS genomförde bland 400 slumpmässigt utvalda svenska företag tidigare i år. Resultatet är tyvärr mycket nedslående och kan sammanfattas enligt följande:

 • Över hälften av de svenska företagen (55 procent) agerar fortfarande inte på den inre marknaden. Bara 43 procent av landets cirka 80 000 företag har någon form av handel med andra EU-länder. Av de företag som inte är aktiva så planerar bara två av hundra att bli det.

 • En majoritet av Sveriges företag har dåliga kunskaper, och endast en tredjedel av dessa företagare har bara övergripande kunskap om vad den inre marknaden är. Endast fyra av hundra svenska företag vet att det är trettio länder som utgör den inre marknaden.

 • 60 procent av Sveriges företag tycker inte att den inre marknaden är viktig för det egna företagets verksamhet. Endast fem procent av landets företag ser den inre marknaden som sin hemmamarknad.

 • Endast tio procent av de svenska företagen har någon som är ansvarig för att följa och förstå den inre marknadens utveckling.

Resultaten visar på ett stort ointresse och okunskap bland svenska företag. Många företag är dock medvetna om sin bristande kunskap och därför efterfrågar hela 70 procent av företagen bättre utbildning och information.

Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare, sa i samband med lanseringen av studien: ”Resultatet visar att vi inom revisions- och redovisningsbranschen har ytterligare en viktig uppgift att fylla. Som revisorer och rådgivare kan vi ge råd och stöd till företag som vill expandera på den inre marknaden”. Men för att vi i branschen ska kunna stödja företagen behöver även vi bättre kunskap om den inre marknaden. Intresset är tyvärr väldigt lågt även inom revisions- och redovisningsbranschen.

EU-kommissionen har nyligen startat en ny version av webbplatsen ”Ditt Europa, din affärsmöjlighet” (<http://ec.europa.eu/youreurope/business/indexsv.htm>). Den ska göra det enklare för småföretag att göra affärer över nationsgränserna och beskriver till exempel på ett tydligt sätt vad den inre marknaden för varor betyder. Jag rekommenderar både företagare, revisorer och rådgivare att titta närmare på denna webbplats. Genom ökad kunskap ökar intresset för att dra nytta av de fördelar som den inre marknaden medför.

Rapporten ”Är EU vår hemmamarknad? – en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter” finns på <www.farsrs.se>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...