Innehåll

Balans nr 5 2009

Noteringar: Prestationsbaserad lön leder inte till bättre arbete

Som svar på månadens fråga på <www.tidskriftenbalans.se> svarade en överväldigande majoritet att de inte arbetar bättre med prestationsbaserad lön.

Detta överrensstämmer med den senaste forskningen på området.

Dan Ariely, professor i ekonomisk psykologi vid Duke University i USA, utförde förra hösten en serie experiment med prestationsbaserade löner. Slutsatsen blev att små och medelstora bonusar (motsvarande en dags lön och två veckors lön) inte påverkar arbetsprestationen. Däremot fann man att stora bonusar (motsvarande fem månaders lön) faktiskt försämrar arbetsprestationen.

Vid ytterligare fördjupande experiment som Dan Ariely och hans team utförde fann man att bonussystem visserligen kan förbättra arbetsprestationen om arbetet är utpräglat mekaniskt och repetitivt. Däremot fungerar bonussystem sämre så fort man lägger till kognitiva element.

Enligt en artikel i New York Times presenterade Dan Ariely sina forskningsresultat för en grupp bankchefer. De försäkrade honom att just deras arbetsuppgifter inte skulle följa det mönster som Dan Ariely och hans forskningsteam hade upptäckt. Dan Ariely erbjöd sig då att testa deras påstående. Men det tackade bankcheferna enligt artikeln nej till.

balans_05_09_s15