Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: KPMG storrekryterar inom skatt

För att möta en ökad efterfrågan på skatterådgivning rekryterar KPMG erfarna skattespecialister i hela landet.

Vi ser ett ökat behov av rådgivning inom skatteområdet. Det kan gälla såväl generella företagsbeskattningsfrågor, som generationsskiftesplanering, köp och försäljning av företag, och momsfrågor. Att betala rätt skatt är viktigt och har dessutom stor inverkan på ett bolags likviditet. Det gör frågan än mer aktuell i svårare tider, säger Helena Robertsson, affärsområdeschef KPMG Skatt.