Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: We all love accounting

Den internationella nättidningen CFO.com, som vänder sig till ekonomichefer, har valt ut sin favorit bland de låtar med anknytning till revisorer som finns utlagda på <www.youtube.com>.

”Den troligtvis bästa revisionsmusikvideon som finns på YouTube är Accounting Love Song” skriver CFO.com.

Tisdagen 9 juni kommer Utredningen om enklare redovisning att överlämna sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.