Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Handelshögskola i Karlstad

Sverige har fått en ny handelshögskola – Handelshögskolan vid Karlstad universitet. Sammanlagt kommer handelshögskolan att ha cirka 2 000 studenter vid sina fem program på grundnivå. Runt 25 forskare kommer att knytas till verksamheten.

De program som kommer att ingå i Handelshögskolan är Ekonomi, Fastighetsekonomi, Matematikekonomi, Turism samt IT-design med inriktning affärssystem och ekonomi. På avancerad nivå finns sex program, varav fyra helt nya inom företagsekonomi.

Totalt finns det handels- och ekonomihögskolor på sju orter i Sverige. Äldst är Handelshögskolan i Stockholm som fyller hundra år i år.