Balans nr 6/7 2009

Profil i Balans: Revisorer kan göra stor skillnad för miljön

”Alla lyssnar om vi säger att vi har något viktigt att berätta”

För Björn Elfgren är det självklart att ta ansvar, inte bara genom att kvalitetssäkra ekonomisk information, utan även för att skapa goda förutsättningar för morgondagens människor och företag. Med MER-verktyget hjälper han sina kunder att minska sin miljöpåverkan samtidigt som lönsamheten ökar. – Revisorer når ut till alla delar av näringslivet och kan därför göra stor skillnad, säger Björn Elfgren som är engagerad i MER – miljöengagerade revisorer.

Björn Elfgren är godkänd revisor samt redovisningskonsult och delägare i BDO Nordic Wermdal KB som har kontor i Hagfors, Munkfors och Mora. Själv är Björn Elfgren stationerad på Hagforskontoret som har 17 anställda.

Björn Elfgren intresserade sig tidigt för MER-verktyget som kortfattat kan beskrivas som ett koncept för att minska företagens miljöpåverkan samtidigt som de sparar pengar och därmed blir mer lönsamma. I dagsläget finns MER-verktyget i två delar; MER-gods och MER-tjänsteresor. Ett tredje – MER-energi – är under utveckling. Metoden går ut på att frigöra vissa utgifter ur företagets totala kostnader, exempelvis för tjänsterresor, och att sätta dem i relation till variabler som omsättning, vinst och antal anställda.

Vi tittar exempelvis på vilka bilar företaget har, vart de anställda reser och hur långa restiderna är, säger Björn Elfgren.

Projektet MER (Miljöengagerade Revisorer) startades i Västra Götaland 2004. I starten finansierades projektet av Vägverket region väst och Västra Götalandsregionen. Både offentliga och privata organisationer har sedan anslutit sig till skaran av finansiärer. Projektägare är FAR SRS. MER-verktyget kan användas av både revisorer och redovisningskonsulter.

I dag finns MER-tjänsteresor och MER-gods. Även MER-energi är under utveckling. Mer information finns på <www.merverkan.se>.

Intresset väcktes tidigt

Att det är roligt med siffror, det upptäckte Björn Elfgren tidigt. Som 14-åring startade han en jordgubbsodling och hade som mest 25 anställda sommartid. Själv satt Björn Elfgren helst inne och ägnade sig åt bokföringen. I sju år drev han verksamheten – som blev en lärorik skola.

Jag lärde mig att det måste gå in mer pengar i företaget än vad det går ut, säger han och tillägger att äventyret slutade i en skuld på 60 000 kronor.

Och kanske var det just där, bland slitet med jordgubbsplantorna, som insikten om att miljön är viktig föddes.

Det måste ske en förändring, det behöver man inte vara någon fanatisk miljö kämpe för att inse, säger han.

Björn Elfgren är övertygad om MER-verktygets potential. Som exempel berättar han om ett företag som lyckades spara runt en miljon kronor bara genom att omorganisera sina tjänsteresor. De anställda körde en hel del bil i tjänsten och eftersom de fick betalt för restiden så var det ingen som klagade. Men den timersättning som kunderna betalade för restid var endast runt en fjärdedel av vad de anställdas tjänster kostade per timme, vilket innebar att företaget skulle kunna tjäna mer om restiderna kapades och det blev ett ökat utrymme för att leverera tjänster.

I efterhand kan det verka självklart och många säger att det där borde vi ju ha tänkt på tidigare, säger Björn Elfgren.

Björn Elfgren berättar att det i snitt behövs runt tio timmar för att utarbeta en ny transportpolicy och visa på nettoeffekten i pengar för ett mindre företag. Tjänsten i sig är alltså inte särskilt kostsam för företagen.

För Björn Elfgren handlar det om sunt förnuft, en insikt om att resurserna är ändliga.

Vi kan inte fortsätta som vi gör nu om vi ska nå klimatmålen, det är alldeles uppenbart. Vad skulle exempelvis hända om alla människor i världen började torka sig med papper eller började köra bil i samma utsträckning som vi gör? säger Björn Elf gren.

Men han tror inte på någon revolution, utan förespråkar en successiv förändring av vårt beteende och tankesätt.

Vi måste ta ansvar steg för steg. Att göra allting på en gång tror jag inte är realistiskt. Det gäller ju att få så många som möjligt med, säger han.

”Alla lyssnar på revisorn”

Björn Elfgren menar att revisorernas unika position i näringslivet innebär stora möjligheter för att verkligen åstadkomma en förändring.

Alla lyssnar på revisorn. Säger vi att vi har något viktigt att berätta så får vi träffa vd:n, vilket kan vara svårt för andra konsulter. Det innebär att vi har en unik möjlighet att peka på viktiga saker som företaget kan förändra för att minska sin miljöpåverkan.

Björn Elfgren anser att fler revisorer borde engagera sig i MER och han uppmanar FAR SRS att arbeta för att samtliga revisorer ska lära sig hantera MER-verktyget.

Som enskild byrå kan man bli ifrågasatt och många tror kanske att de måste vara perfekta själva innan de kan berätta för kunderna hur de ska göra för att minska sin miljöpåverkan. Därför borde FAR SRS som branschorganisation ta initiativ och driva frågan.

Björn Elfgren hoppas att avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag innebär att kunderna blir mer kräsna och väljer den revisor som ger mest värde för pengarna. I det läget kan MER-verktyget vara ett utmärkt konkurrensverktyg.

När plikten försvinner går det inte att bara erbjuda samma standardtjänster år ut och år in. Man måste tänka nytt och kunna erbjuda ett mervärde. Och kan vi hjälpa kunderna att tjäna mer pengar, få mer tid och samtidigt bidra till en bättre miljö, då tror jag att alla är intresserade, säger Björn Elfgren.

Björn Elfgren betonar att MER-projektet bygger på frivillighet från företagens sida.

Kunden måste vara intresserad, annars är det ingen idé.

Engagemanget för en hållbar framtid kan bli en viktig konkurrensfaktor även för branschen som helhet när det gäller att attrahera bra medarbetare i framtiden, menar Björn Elfgren.

Vi måste visa att vi är engagerade och att vi bryr oss om framtiden. Då ökar chanserna att vi får rätt folk till branschen.

På sikt hoppas Björn Elfgren att MER-verktyget blir en del av standardgranskningsprogrammen.

Då skulle vi verkligen göra skillnad. Det är inte svårt. Inget hokus pokus och man behöver inte vara fanatisk miljöentusiast för att engagera sig i det här.

Pernilla Halling

Björn Elfgren

Ålder:

43 år.

Familj:

Fru och två barn.

Bor:

Uddeholm.

Utbildning:

Ekonomprogrammet vid Uppsala universitet.

Hur tar du dit till arbetet:

Med bil.

Tre saker att ta med till en öde ö:

Familjen, en yxa och tändstickor.

Senaste sedda film:

No country for Old Men av bröderna Cohen.

Gör helst en ledig dag:

Badar på sommaren, åker snowracer med barnen på vintern.

Oanad talang:

Beachvollyboll (spelat i många år, men det var ett tag sedan nu...).