Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Debatt: Utöka transparensen i årsredovisningen!

När man läser årsredovisningar och ser information om ställd pant får man inte alltid all nödvändig information. Hanteringen av den saknade informationen kan leda till att aktieägare i vissa situationer missgynnas i förhållande till kreditgivare. Det framgår inte heller att en kostnad som redan är resultatförd kan ha ett värde i framtiden, ett dolt värde, genom att man då inte behöver betala någon kostnad, skriver Göran Lundin.

Ofta ser det ut så här i dag i en årsredovisning:

2008

2007

Ställda säkerheter

1 000 000

1 000 000

exemplifierat med belopp

Om lån (eller liknande åtagande) är på 1 miljon kronor så stämmer det med årsredovisningslagens intentioner om att ge en rättvisande bild (se även FAR SRS vägledning och rekommendation).

Dock ska jag här redovisa två fall där det inte ger hela bilden:

Fall 1. Företaget har lån på 800 000 kronor och har gett banken pantbrev om 1 000 000 kronor. Det vill säga, det finns ett utrymme på 200 000 kronor vilket i en obeståndssituation skulle kunna missgynna aktieägare och/eller andra fordringsägare. I detta fall kan man via en tilläggsupplysning ange om den överskjutande panten är i enlighet med avtal eller om denna ska ”tas hem” till företaget och ej vara ställd pant (om det inte anges i skuldbrev (liknande avtal att panten är ställd då är den visserligen i bankens förvar men ej ställd.)

Detta borde klart framgå av årsredovisningen i enlighet med lagens intentioner om att ge en rättvisande bild. Enligt FAR SRS RevR 9 är det inget som hindrar företaget att upplysa om detta.

Jag anser att detta inte är tillräckligt, det borde vara skall eller åtminstone bör redovisa ett sådant förhållande.

Fall 2. Företaget har lån på 1 miljon kronor och har givit banken pantbrev på samma summa, men i fastigheten finns det pantbrev uttaget om 2 miljoner kronor. Det vill säga företaget har pantbrev på 1 miljon kronor i eget förvar (förhoppningsvis). Detta framgår dock ej av årsredovisningen. Om företaget i framtiden behöver ta upp ett lån eller ställa en säkerhet så har man redan tagit den kostnaden och har då en dold tillgång. I detta fall borde man ange det i not. Ett exempel skulle kunna vara:

Not x Ställda säkerheter. Inteckningar i företagets fastigheter (kan även vara företagsinteckningar) har lämnats som säkerhet för lån/ansvarsförbindelser. Totalt är det uttaget pantbrev om 2 miljoner kronor i företagets fastigheter. Av dessa är 1 miljon kronor ställd pant för företagets lån/ansvarsförbindelser. Resterande pantbrev om 1 miljon kronor är i företagets förvar.

Jag anser att det borde vara ett krav att redovisa på detta sätt och genom det få en ökad transparens!

Göran Lundin är civilekonom med tjugo års redovisningsvana från fastighetsbranschen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...