Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Hans Börsvik ny vd på ÖPwC

Sedan 1 juli 2009 är Hans Börsvik ny vd för Öhrlings Price-waterhouseCoopers (ÖPwC).

Hans Börsvik har varit anställd på ÖPwC sedan 1980 och ersätter Mikael Eriksson. 2005 utsågs Hans Börsvik till vice vd och chef för företagets nationella verksamhet. Mellan 1989 och 2005 var han regionchef i västra Sverige.