Balans nr 8/9 2009

”Moment 22 för Skatterättsnämnden”

Regeringsrättens domar präglas av godtycke och bidrar till total förvirring om hur skatteflyktslagen ska användas. Det anser Anders Hultqvist, adjungerad professor i finansrätt vid Stockholms universitet.

– Vi har hamnat i ett väldigt olustigt läge där ingen vet vad som gäller, säger Anders Hultqvist.

Han är starkt kritisk mot den rådande skatteflyktslagstiftningen och tycker att Regeringsrättens sommardomar visar på omöjligheten att tillämpa den på ett rättssäkert sätt. Dilemmat är att den bara ska användas där det finns luckor i den vanliga skattelagstiftningen, men att luckorna samtidigt automatiskt innebär att domstolen rör sig utanför lagtexten. Det strider mot vad som kallas legalitetsprincipen, och mot uttalade krav i regeringsformen på att enbart riksdagen får besluta om skattskyldighet. Inte minst ser Anders Hultqvist problem i hur Regeringsrätten skickar tillbaka ”Cypernmålet” till Skatterättsnämnden med uppdrag att pröva om det utgör skatteflykt.

Skatteflykt föreligger när en skattskyldig lirkar sig förbi skatt genom handlingar som inte regleras av den vanliga skattelagstiftningen. Men Skatterättsnämnden har använt sig av den vanliga skattelagstiftningen för att diskutera hur uppkommen vinst ska fördelas mellan Sverige och Cypern. Enligt Skatterättsnämnden ska huvuddelen av vinsten beskattas i Sverige, och med det beslutet för handen kan bolaget inte sägas ha undflytt någon skatt. Detta ”moment 22 ” är ett exempel på en lång rad aspekter som Anders Hultqvist anser vara bekymmersamma vad gäller domarna.

Svårtolkade domar

I juni ledde Anders Hultqvist och ett par kolleger ett seminarium om domarna.

– Det är så svårtolkat, att i de diskussioner vi förde i seminariet kunde ingen ge någon vederhäftig förklaring till hur de ska förstås.

Enligt Anders Hultqvist öppnar skatteflyktslagstiftningens konstruktion för godtycke i domstolarnas tolkningar. När luckor finns i lagen bör de snabbt täppas till med bättre lag, anser han, exempelvis med hjälp av en särskild ”tätningskommission” som snabbt bereder lagförslag när nya luckor hittas. Dagens lösning tycker han är rättsosäker, och han ser dessutom nackdelen att vägledande rättsprocesser tar många år.

Den som vill följa Anders Hultqvists resonemang i detalj kan läsa en text av honom i nr 6-7/2009 av Svensk skattetidning.

Alexander Kristofersson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...