Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Stabilt intresse för att läsa skatterätt

Närmare 200 av FAR SRS drygt 5 700 medlemmar är skattekonsulter. En liten och exklusiv skara – vad krävs för att bli en av dem och vad gör de?

– De flesta skatterättsexperter har förmodligen en jur. kand-examen i botten, men personligen tror jag att man blir en bättre skatterättsjurist om man gjort lite annat också, skatter inbegriper ju livets alla områden, säger Sverker Scheutz, studierektor på Juridiska fakulteten i Uppsala.

På juristprogrammet i Uppsala kan man läsa upp till 3,5 terminer skatterätt av totalt 9 terminer. Söktrycket till fördjupningskurserna i skatterätt har de senaste åren varit konstant högt med 40-50 studenter per termin, berättar studievägledare Christer Niklasson.

Jur. kand-program finns på sex orter i Sverige: Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg och Lund.

Andra högskolor erbjuder enstaka kurser i juridik. I Jönköping finns ett affärsjuristprogram med internationell inriktning. Programmet ger möjlighet att ta ut en kandidatexamen efter tre år eller en masterexamen efter fem år. Arbetsmarknaden för affärs- och skattejurister är lovande, hävdar Högskolan i Jönköping på sin hemsida. Som möjliga framtida arbetsgivare nämns: bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer, revisionsbyråer och skattemyndigheter. Kort sagt, skatter och juridik inbegriper de flesta områden.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...