Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Måste det vara så svårt?

Måste revisorsexamen vara så svår? Det har sannolikt mången blivande revisor undrat. Runt 50 procent klarar revisorsexamen och högre revisorsexamen vid varje enskilt provtillfälle.

För att bli godkänd och auktoriserad revisor krävs att man avlägger revisorsexamen, respektive högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN). Ansvaret för utformningen av proven ligger hos RN:s examensråd. Sedan 2002 har andelen som klarar revisorsexamen, respektive högre revisorsexamen vid varje enskilt tillfälle legat runt 50 procent.

– Det är inget självändamål att diskvalificera en viss andel. Utgångspunkten är att vid varje prov ska svårighetsgraden ligga på en sådan nivå att det kan prövas om personen är lämplig att ta det fulla ansvaret för att genomföra en revision, säger examensrådets ordförande Staffan Landén.

Tentander från de stora byråerna klarar revisorsexamen något bättre än övriga, enligt statistik från RN.

– Förklaringen skulle kunna vara att de stora byråerna har lättare att attrahera de allra bästa samt att de kan erbjuda en större variation i arbetsuppgifterna. Å andra sidan kom den tentand som har haft bäst resultat under mina år som jag har jobbat med provet från en mindre byrå, säger Staffan Landén.

I examensrådet finns representanter från både revisionsbyråer och den akademiska världen och provfrågorna granskas noga innan proven genomförs. Varje prov testas dessutom genom att två personer som nyligen har klarat respektive examen genomför en provskrivning.

– Det är en oerhört noggrann process med kvalificerade provkonstruktörer. Det måste vara rättvist, säger Staffan Landén.

Pernilla Halling

Fakta revisorsexamen

Revisorsnämnden slår fast kriterier för revisorsexamen (godkänd revisor) respektive högre revisorsexamen (auktoriserad). För båda ställs krav på såväl grundutbildning som flerårig praktik under handledning, följda av examensprov. En stor del av praktiken ska särskilt omfatta revision av årsbokslut eller liknande redovisningshandlingar.

För att få avlägga revisorsexamen krävs minst kandidatutbildning med företagsekonomi (90 högskolepoäng, hp) juridik (45 hp) samt 30 hp övriga obligatoriska ämnen (där 30 hp motsvarar 20 poäng enligt den gamla tidens skala). Praktiken är minst treårig på heltid.

För högre revisorsexamen behövs ytterligare 60 hp i något ämne, alternativt magisterexamen eller motsvarande utbildning. Dessutom krävs ytterligare två års heltidspraktik, totalt alltså fem år, varav viss del i svårreviderade bolag. För fullständiga krav se <www.rn.se>.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...