Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Rika läser företagsekonomi

Barn till högutbildade väljer mycket selektivt, både när det gäller studieort och utbildning. I en avhandling från Uppsala universitet visar Ida Lidegran hur denna grupp tar sig fram inom utbildningssystemet.

Bland annat har hon jämfört barn till högutbildade i Uppsala, där ”utbildningskapitalet” är särskilt koncentrerat, med barn till boende i några förorter norr om Stockholm – Danderyd, Täby, Lidingö och Sollentuna – där det ekonomiska kapitalet väger tyngre.

Resultatet visar att det fanns väsentliga skillnader i vilka typer av högskoleutbildningar som eleverna valde. Medan Uppsalaeleverna i stor utsträckning valde naturvetenskapliga utbildningar så föredrog eleverna från norra Stockholm studier i företagsekonomi samt civilingenjörsutbildningar.

Pernilla Halling