Innehåll

Balans nr 8/9 2009

”De flesta känner inte till skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult”

Kenneth Malm är delägare och vd i revisorsgruppen i Värnamo. Byrån har ett tjugotal anställda och hör till den kategori som kan tänkas påverkas mest av den kommande förändringen av revisionsplikten.

Revisorsgruppen i Värnamo har påbörjat omställningen inför den kommande förändringen av revisionsplikten.

– Samtliga revisorer har utbildat sig till auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS och har dubbla titlar, säger Kennerth Malm.

En viktig del av omställningsprocessen är att få med kunderna så att de är medvetna om vad som sker.

– Vi har börjat informera kunderna om förändringen i samband med bokslutsgenomgångarna, säger Kennerth Malm.

På frågan om kunderna intresserar sig för revisionsplikten är svaret nej.

– De flesta känner inte till skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult. Det viktiga för dem är att de känner förtroende för den som utför tjänsten, säger Kennerth Malm.

Revisorsgruppen i Värnamo har en hög andel kombiuppdrag, runt 90 procent. Det är en av skälen till att Kennerth Malm inte är särskilt orolig för att byrån ska påverkas negativt av förändringen av revisionsplikten. Av svaren i den enkät som FAR SRS policygrupp för utbildning har skickat ut framgår att det är just byråer med en stor andel så kallade kombiuppdrag som känner minst oro inför avskaffandet av revisionsplikten (se artikeln här intill).

Kennerth Malm är positiv till förändringen och ser en rad möjligheter för byrån. Bland annat vill han satsa på att bredda utbudet av tjänster, exempelvis med medelsförvaltningsfrågor och lönehantering, vilket man inte håller på med i nuläget.

Trots att Revisorsgruppen i Värnamo ännu inte har kommit så långt i omställningsprocessen innebär förändringen vissa problem.

– Vi blir mer konkurrensutsatta, säger Kennerth Malm och åsyftar att byråerna kan komma att konkurrera med fler aktörer än i dag, exempelvis bokföringsfirmor som har en lägre prisbild.

Att det totala antalet revisionstimmar kommer att minska ser han också som ett potentiellt hot.

– Vi kommer att tappa revisionstimmar, men det kan vi nog fylla med annat. Däremot kan det i förlängningen bli svårt att behålla alla revisorer om de inte kan få ihop de timmar som krävs.

För byråns del ser Kennerth Malm ett behov av utbildning inom säljteknik och presentationsteknik.

– Vi är inte vana vid det och behöver nog en hel del hjälp. FAR SRS kan se till att ge oss instrumenten som krävs, exempelvis informationsmaterial och argument för revision. Det är också viktigt att FAR SRS upplyser marknaden om vad de nya intygen eller uttalanden från revisorer och redovisningskonsulter innebär.

Kennerth Malm tror att många kunder kommer att behålla revisionen även efter att plikten avskaffas för mindre bolag.

– De vill nog ha den tryggheten eller en ”kvalitetstämpel” i form av en revision med en revisionsberättelse, säger han.

Pernilla Halling