Innehåll

Balans nr 8/9 2009

”De flesta känner inte till skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult”

Kenneth Malm är delägare och vd i revisorsgruppen i Värnamo. Byrån har ett tjugotal anställda och hör till den kategori som kan tänkas påverkas mest av den kommande förändringen av revisionsplikten.

Revisorsgruppen i Värnamo har påbörjat omställningen inför den kommande förändringen av revisionsplikten.

– Samtliga revisorer har utbildat sig till auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS och har dubbla titlar, säger Kennerth Malm.

En viktig del av omställningsprocessen är att få med kunderna så att de är medvetna om vad som sker.

– Vi har börjat informera kunderna om förändringen i samband med bokslutsgenomgångarna, säger Kennerth Malm.

På frågan om kunderna intresserar sig för revisionsplikten är svaret nej.

– De flesta känner inte till skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult. Det viktiga för dem är att de känner förtroende för den som utför tjänsten, säger Kennerth Malm.

Revisorsgruppen i Värnamo har en hög andel kombiuppdrag, runt 90 procent. Det är en av skälen till att Kennerth Malm inte är särskilt orolig för att byrån ska påverkas negativt av förändringen av revisionsplikten. Av svaren i den enkät som FAR SRS policygrupp för utbildning har skickat ut framgår att det är just byråer med en stor andel så kallade kombiuppdrag som känner minst oro inför avskaffandet av revisionsplikten (se artikeln här intill).

Kennerth Malm är positiv till förändringen och ser en rad möjligheter för byrån. Bland annat vill han satsa på att bredda utbudet av tjänster, exempelvis med medelsförvaltningsfrågor och lönehantering, vilket man inte håller på med i nuläget.

Trots att Revisorsgruppen i Värnamo ännu inte har kommit så långt i omställningsprocessen innebär förändringen vissa problem.

– Vi blir mer konkurrensutsatta, säger Kennerth Malm och åsyftar att byråerna kan komma att konkurrera med fler aktörer än i dag, exempelvis bokföringsfirmor som har en lägre prisbild.

Att det totala antalet revisionstimmar kommer att minska ser han också som ett potentiellt hot.

– Vi kommer att tappa revisionstimmar, men det kan vi nog fylla med annat. Däremot kan det i förlängningen bli svårt att behålla alla revisorer om de inte kan få ihop de timmar som krävs.

För byråns del ser Kennerth Malm ett behov av utbildning inom säljteknik och presentationsteknik.

– Vi är inte vana vid det och behöver nog en hel del hjälp. FAR SRS kan se till att ge oss instrumenten som krävs, exempelvis informationsmaterial och argument för revision. Det är också viktigt att FAR SRS upplyser marknaden om vad de nya intygen eller uttalanden från revisorer och redovisningskonsulter innebär.

Kennerth Malm tror att många kunder kommer att behålla revisionen även efter att plikten avskaffas för mindre bolag.

– De vill nog ha den tryggheten eller en ”kvalitetstämpel” i form av en revision med en revisionsberättelse, säger han.

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...