Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: FAR SRS blir Far

FAR SRS extrainsatta stämma 7 december sa ja till att organisationen ska heta Far. Det var det andra av två stämmobeslut i frågan, vilket innebär att namnbytet nu är fastslaget.

Syftet med namnbytet är att skapa ett starkare, koncerngemensamt varumärke. Namnbytet sker 6 april i år.

ph