Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Månades fråga

Det kommer att vara enklare att starta och driva företag om tio år, jämfört med i dag. Det tror i alla fall majoriteten, 75 procent, av dem som har svarat på Månadens fråga på <www.tidskriftenbalans.se>. 15 procent har svarat nej på frågan om det kommer att vara enklare att starta och driva företag om tio år, medan 10 procent har svarat vet ej.

balans_10_1_sid_8

ph