Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Planer saknas för ägarskifte i svenska företag

De flesta företag saknar dokumenterad handlingsplan för hur en generationsväxling eller ägaröverföring ska gå till. Det framgår av en rapport från SET.

60 procent av företagen i undersökningen svarade nej på frågan om de har en sådan handlingsplan. 31 procentsvarade ja och 9 procent svarade att de inte vet.

Undersökningen genomfördes under hösten 2009, och bygger på intervjuer med 250 personalchefer och vd:ar i svenska företag med 30–1 000 anställda.

19 procent svarade ja på frågan om de är oroliga för hur företaget säkerställer kompetensöverföringen till nya generationer. Många är också oroliga över att företagskulturen kommer att förändras på grund av skillnader i värderingar och synsätt mellan generationerna. SET noterar också att många väntar sig ett mindre hierarkiskt ledarskap i framtiden och mer fokus på coachning.

ak