Innehåll

Balans nr 1 2010

Europa-frågor: Nytt ledarskap i EU

Sverige har nu lämnat över ordförandeskapet i EU till Spanien. Fredrik Reinfeldt och hans team kan pusta ut efter sex månader av hårt arbete. Överlag kan konstateras att Sverige har lyckats mycket bra under sin tid i strålkastarljuset.

Det svenska ordförandeskapet kom att bli historiskt. Det var sista gången som ordförandelandets stats- eller regeringschef var ordförande i EU. I och med Lissabonfördraget, som trädde i kraft 1 december 2009, får EU ett nytt ledarskap. Belgiens förre premiärminister Herman Van Rompuy har utsetts till EU:s första ständiga ordförande och EU:s handelskommissionär Catherine Ashton från Storbritannien har valts till EU:s utrikesrepresentant.

Förutom godkännandet av Lissabonfördraget har flera stora frågor lösts under det senaste halvåret. José Manuel Barroso har blivit omvald som EU-kommissionens ordförande. Medlemsländerna har utsett nya kommissionärer och José Manuel Barroso har format en ny EU-kommission som ska arbeta fram till 2014.

Sveriges EU-minister, Cecilia Malmström, har blivit utsedd till svensk EU-kommissionär. Hon kommer att få ansvar för inrikesfrågor och de frågor som ingår i det så kallade Stockholmsprogrammet, som inkluderar migration och asylfrågor, drogbekämpning och polissamarbete över gränserna. Innan de nya kommissionärerna kan starta sitt arbete måste de genomgå en utfrågning och bli godkända av Europaparlamentarikerna. Utfrågningen sker i slutet av januari och den nya EU-kommissionen beräknas tillträda i februari.

Den kommissionär som kanske har störst betydelse för företag och revisorer är den som är ansvarig för den inre marknaden, det vill säga fransmannen Michel Barnier. Han blev nyligen invald i Europaparlamentet och har tidigare innehaft flera ministerposter i Frankrike samt varit EU-kommissionär under Prodi-tiden. En del oroliga röster har hörts, framför allt från Storbritannien, då orden ”Frankrike” och ”reglering” är djupt förknippade med varandra. Vi får avvakta och se vad det innebär i praktiken.

Fördraget ändrar dessutom röstfördelningen mellan länderna och den nationella vetorätten försvinner på en rad områden. EU-kommissionen får utvidgade befogenheter och Europaparlamentets inflytande ökar betydligt inom lagstiftningsprocessen. Sverige har fått två nya ledamöter i Europaparlamentet och har därmed 20 av 751 platser. Svenska företag bör bli mer aktiva att driva sina frågor i Europaparlamentet, men också i ministerrådet där alla beslut förbereds. EU-politiker och tjänstemän vill gärna veta vad företag och andra intressenter tycker i olika frågor så ta chansen och gör din röst hörd.

Ewa Fallemus är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

Har du frågor om EU sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.