Balans nr 1 2010

Framtiden: Bokföring på webben öppnar för samarbete

Med ny teknik länkar företag ihop olika delar av sin redovisning och gör den tillgänglig via internet. Det ger stora konsekvenser i revisions- och rådgivningsbranschen.

Det är framför allt i det omfattande arbetet med löpande ekonomihantering och redovisning som nyttan av de nya webbtjänsterna har märkts hittills. I första ledet kan tid sparas i de återkommande handgreppen, bland annat genom att alla fakturor skannas in i systemet och blir tillgängliga varifrån som helst med ett par musklick. I andra ledet kan kundföretaget sortera ut de delar av ekonomiarbetet som det sköter bäst självt, från de delar som redovisningsbyrån hanterar effektivare.

– Vi ser en väldig potential i de här webbaserade systemen som börjar göra sitt intåg, där vi får möjlighet att dela affärssytemet med vår kund.

Det säger Lars Lejdborg, chef för affärsområdet ekonomiservice hos Grant Thornton.

– Det ger bland annat stora möjligheter till outsourcing av ekonomifunktioner, hela eller delar av dem, där vi arbetar i samma system som våra kunder. Möjligheten har funnits förut, men webbtekniken är mycket bredare och billigare än tidigare teknik.

Skillnad mellan små och stora företag

Det är mest små och medelstora företag som lägger hela ekonomisystemet hos leverantören. Även större koncerner samlar ihop sina ekonomidatabaser, men tenderar att behålla dem inom sina egna väggar.

Grant Thornton tillgodogör sig den nya tekniken på vart och ett av sina 25 svenska kontor, enligt Lars Lejdborg. Andra företag i branschen har däremot valt att samla vissa processer till särskilda ”transaktionscenter”, för att nå ytterligare skalfördelar. Till dem hör exempelvis PricewaterhouseCoopers, som sedan ett par år marknadsför sina webbaserade tjänster under namnet ”Visionsbyrån”.

Lars Lejdborg lyfter fram möjligheten för nya företag att slippa, eller skjuta upp, investeringen i en egen ekonomifunktion.

– Det finns kundföretag som på lång sikt vill bygga en egen ekonomifunktion men som i början har fullt upp med att bygga upp själva affärsverksamheten, och som kanske har svårt att avgöra från början hur stor ekonomifunktionen ska vara.

I dag lägger företag alltså ut sin ekonomihantering på redovisningsbyråer, som i sin tur kan skicka vissa typer av transaktioner vidare till sina särskilda transaktionscenter. Säkert funderar vissa byråer över om de också, med hjälp av internet, skulle kunna skicka dem vidare ett steg, kanske till något land där lönerna och därmed hanteringskostnaderna är lägre? Från USA har det gjorts försök att förlägga ekonomihantering till Indien, i linje med framgångsrik outsourcing inom IT-branschen, men på det hela taget har försöken inom redovisning hittills varit fruktlösa.

Chefen får tillgång till ”instrumentbräda”

Att redovisningen går att nå varifrån som helst via webben är kanske den mest uppenbara nyheten i de tekniska lösningar som nu slår igenom, men det sker också framsteg i hur väl olika delar av ekonomisystemen hänger samman, och i hur överskådligt informationen presenteras.

Likviditetsplanering är kanske typexemplet. Om en stor räkning ska betalas från ett konto på torsdag så kan ekonomichefen vara glad att känna till att det på ett annat konto just har influtit ett stort belopp från en kund. Även webbgränssnitten kan förses med kurvor över aktuella bankkontosaldon, så att ledningen får överblick över företagets viktigaste siffror på något som liknar instrumentpanelen i en bil. Och genom fönstret mot webben kan alltså även rådgivaren titta in på valda delar.

Det är inte bara den löpande ekonomihanteringen som påverkas, även revisionsarbetet kan bli effektivare genom utvecklingen av redovisningssystemen. Granskaren kan ha stort utbyte av möjligheten att snabbt ”borra sig nedåt” från en aggregerad siffra, via verifikationslistor, till en av de inskannade verifikationer som ligger underst i sifferhierarkin. Allt utan att behöva lämna skrivbordet på revisionsbyrån – eller kanske ens frukostbordet.

Ny teknik berör revisorn på många sätt

– Det blir nog färre och färre pärmar i plastpåsar i receptionen på revisionsbyrån. De närmaste tio åren kommer vi att få in nya företagare och revisorer från ”generation IT” säger Björn Rydberg, auktoriserad revisor och partner på Ernst & Young, verksam i frågor om efterlevnad och risker kopplade till IT.

Och tekniken innebär mer än så. Den kommer att ge nya verktyg för att administrera de egna revisionsprojekten, och nya miljöer att möta kunder i, kanske i stil med Facebook. Dessutom kommer den att ge nya affärsmodeller som revisorn behöver förstå sig på hos kunden – och nya risker att se upp med.

– All information som landar i redovisningen, och sedan i årsredovisningen, går via IT-system, så vi revisorer måste förstå vilka risker som finns i processerna, säger Björn Rydberg.

– Revisorns roll är att säkerställa att det inte blir väsentliga fel, och i IT-systemen finns det risk för systematiska fel som leder till väsentliga fel.

Björn Rydberg noterar att stora koncerner håller på att samla stora delar av sitt redovisningsarbete, i vad som kallas shared-service centers.

– Det ger möjligheter även åt oss. Vi får tillgång till data på ett ställe så att mer datorbaserade tekniker för revision kan användas. Det gäller för oss revisorer att hänga med, och gärna ligga steget före. Då kan vi vägleda kunder inom efterlevnad och internkontroll, som vi är bra på, och sedan höja effektiviteten och kvaliteten i revisionen, säger Björn Rydberg.

Björn Rydberg väntar sig att formerna för affärsinformation överlag kommer att standardiseras, vilket gör att informationen också lätt kan sammanställas digitalt. Som exempel nämner han utvecklingen av den svenska varianten av xbrl, en standard som exempelvis gör det möjligt att lämna och signera revisionsberättelsen helt elektroniskt hos Bolagsverket.

Alexander Kristofersson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...