Innehåll

Balans nr 10 2010

Noteringar: Far välkomnar dialog om revisorns roll

När HQ Bank föll, föll också en skugga över revisionen. Toppolitiker från båda blocken har efterlyst skärpta krav på revisorerna. Fars generalsekreterare Dan Brännström välkomnar en debatt, särskilt som EU-kommissionen snart kommer med en ”grönbok” om revision.

Finansmarknadsminister Mats Odell (KD) har i media satt press på branschen. Regelverket kring revision i finansiella bolag bör ses över och eventuellt skärpas, anser han.

–Nej, det behövs inte fler regler, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström bestämt.

–Revisorn tillhör redan ett av de mest genom reglerade yrkena. Däremot välkomnar vi en diskussion om revisorns roll och uppgifter. Under alla omständigheter kommer diskussionen att behövas när vi får EU-KOMMISSIONEN grönbok om revision senare i höst.

Näringslivsskandaler tenderar att drabba revisorn. Dan Brännström menar att en orsak kan vara att allmänheten och intressenterna inte har rätt kunskap om revisorsrollens möjligheter och begränsningar.

–Sedan blir det alltid extra mycket fokus på revisorn i förhållande till andra aktörer, eftersom det finns en tillsynsmyndighet [Revisorsnämnden] som granskar just revisorns arbete, säger han och tillägger:

–Men självfallet måste även revisorn tåla kritisk granskning.

3 september meddelade Ekobrottsmyndigheten att de inlett en förundersökning mot HQ Bank, angående misstanke om grovt bokföringsbrott och svindleri.

13 september fick Revisorsnämnden, RN, Finansinspektionens anmälan mot KPMG och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors, ansvarig revisor i HQ Bank. RN:s chef Peter Strömberg klargör:

–Om man tittar på innehållet i Finansinspektionens anmälan kan man konstatera att det rör sig om kritik mot den ansvariga revisorn. Det här är alltså inte frågan om en kvalitetskontroll av en hel verksamhet, utan ett disciplinärende mot en enskild revisor, säger han.

Hur stort ansvar har revisorn för krisen i HQ Bank ?

–Det kan jag inte ge något preliminärt svar på. Men en ren revisionsberättelse har ju visat sig inte vara någon garanti för att det som hände för HQ. Bank inte skulle kunna hända, säger Peter Strömberg.

Dagen efter anmälan till RN lämnade KPMG och ansvariga revisorn in en anmälan till Bolagsverket om förtida avgång från uppdraget i HQ Bank.

–Finansinspektionens kritik är allvarlig och vi tar den på stort allvar. På grund av tystnadsplikten är vi förhindrade att uttala oss om det enskilda uppdraget, men vi välkomnar Revisorsnämndens granskning och kommer att bistå den till fullo, säger KPMG:s vd Helene Willberg till Balans.

Helene Willberg har konsekvent försvarat sin medarbetare. Till Dagens Nyheter sa hon att komplexiteten i IFRS regelverk är underskattad och har i debatten speglats på ett förenklat sätt.

Även Fars generalsekreterare Dan Brännström lyfter frågan om IFRS och verkligt värde.

–HQ Bank är ett exempel på de problem som kan uppkomma vid redovisning till verkligt värde. IFRS medger ju alternativa tillvägagångssätt när man räknar sig fram till det verkliga värdet, och de är långt ifrån självklara. Frågan är värd en egen mässa, säger han.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...