Innehåll

Balans nr 10 2010

CH Witts pris: Han skrev bästa artikeln i Balans

Malcolm Wiberg tilldelas Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Malcolm Wiberg är delägare och ansvarig för Corporate Finance på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. I två artiklar i Balans, nr 4 och nr 5/2010, skrev han om utmaningen kring förvärv av aktier på kassa och skuldfri basis.

Juryn för Carl Henrik Witts pris anser att Malcolm Wiberg har gett ett konstruktivt bidrag till ett viktigt område inom transaktionsredovisningen. Motiveringen lyder: ”I en global ekonomi med ett växande antal företagsförvärv faller det normalt på juristen att formulera förvärvsavtal där den redovisningstekniska tolkningen av tiden mellan signing och closing blir ett viktigt bidrag för minimering av missförstånd och skadeståndsrisker. Artikeln påvisar med detta betydelsen av ett nära samarbete mellan revisorer och advokater.”

Juryn delar även ut två hedersomnämnanden: till Stefan Engström för artikeln ”Bokföringsnämnden och rättvisande bild” (Balans nr 8–9/2010) och till Jörgen Dahlgren och Sven-Arne Nilsson för artikeln ”Apropå IFRS: förvirring kring avvecklad verksamhet” (Balans nr 2/2010).

I juryn ingår ordförande Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PwC, Ewa Fallenius, auktoriserad revisor PwC, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom samt Svante Forsberg, auktoriserad revisor Deloitte.

Carl Henrik Witts pris har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson