Innehåll

Balans nr 10 2010

CH Witts pris: Han skrev bästa artikeln i Balans

Malcolm Wiberg tilldelas Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Malcolm Wiberg är delägare och ansvarig för Corporate Finance på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. I två artiklar i Balans, nr 4 och nr 5/2010, skrev han om utmaningen kring förvärv av aktier på kassa och skuldfri basis.

Juryn för Carl Henrik Witts pris anser att Malcolm Wiberg har gett ett konstruktivt bidrag till ett viktigt område inom transaktionsredovisningen. Motiveringen lyder: ”I en global ekonomi med ett växande antal företagsförvärv faller det normalt på juristen att formulera förvärvsavtal där den redovisningstekniska tolkningen av tiden mellan signing och closing blir ett viktigt bidrag för minimering av missförstånd och skadeståndsrisker. Artikeln påvisar med detta betydelsen av ett nära samarbete mellan revisorer och advokater.”

Juryn delar även ut två hedersomnämnanden: till Stefan Engström för artikeln ”Bokföringsnämnden och rättvisande bild” (Balans nr 8–9/2010) och till Jörgen Dahlgren och Sven-Arne Nilsson för artikeln ”Apropå IFRS: förvirring kring avvecklad verksamhet” (Balans nr 2/2010).

I juryn ingår ordförande Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PwC, Ewa Fallenius, auktoriserad revisor PwC, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom samt Svante Forsberg, auktoriserad revisor Deloitte.

Carl Henrik Witts pris har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...