Innehåll

Balans nr 10 2010

Hållbarhet: Globalt grepp om hållbarhetsredovisning

International Integrated Reporting Committee, IIRC, heter det nya intersektoriella samarbetsorganet för hållbarhetsinformation. Syftet med arbetet inom IIRC är att ta fram en global standard för hållbarhetsredovisning av allt från siffror till mänskliga rättigheter.

IIRC har tillkommit på initiativ av The Prince’s Accounting for Sustainability Project och Global Reporting Initiative, GRI. IIRC samlar representanter från alla sektorer inom både näringslivet och den ideella sektorn. Gruppen har för avsikt att bidra till utvecklingen och möta den växande efterfrågan på mer omfattande och lättförståelig hållbarhetsinformation.

Rakel Lennartsson