Innehåll

Balans nr 10 2010

Profil i Balans: Anders Bäckström vill förena branschen

Fars nye ordförande Anders Bäckström jämför sitt uppdrag med att vara fotbollstränare. Det handlar om att leda en grupp människor och få dem att sträva åt samma håll, att förstärka det som är positivt och lyfta fram det som förenar. Fars viktigaste roll är att skapa förtroende för den finansiella rapporteringen, det är det vi måste fokusera på, säger han.

Mitt i centrala Stockholm, granne med Rosenbad, Stadshuset och centralstationen ligger KPMG. Där har Anders Bäckström arbetat sedan 1990 och det var just närheten till centralstationen som fick honom att välja arbetsplats.

–Att jag skulle arbeta som revisor hade jag bestämt mig för, och jag tyckte inte att det var så stor skillnad mellan byråerna. Personkemin stämde när jag kom till Bohlins, som det hette då, men framför allt var det nära till tåget. Det var viktigt eftersom jag pendlade från Uppsala, säger han med ett leende.

Anders Bäckström tar emot i ett konferensrum på nedre botten, KPMG har sju våningar i huset och runt 600 anställda arbetar där. Lokalerna är fina, men börjar enligt Anders Bäckström få ett behov av att rustas upp.

–Det har ju renoverats här under årens lopp, men vissa våningsplan skulle behövas öppnas upp lite mer, konstaterar han.

Han tror på öppna kontorslandskap som främjar samverkan och han tycker det är viktigt att sträva åt samma håll och ha tydliga mål. En erfarenhet som han tog med sig hem efter knappt två år på KPMG i New York i slutet av 1990-talet.

–Jag älskar Stockholm, men jag älskar också New York. Det var en otrolig upplevelse att få arbeta där. Själva arbetsuppgifterna var det ingen större skillnad på, dem hade jag kunnat göra här lika väl, men företagskulturen och staden var annorlunda.

Länge hade han haft en odefinierad längtan att få komma till New York. Uppvuxen i Sandviken utanför Gävle i en familj där han var den förste att studera på gymnasiet hade han fått höra berättelsen om hur hans morfars syster 17 år gammal bestämde sig för att flytta till New York. Hon packade väskan, reste till Göteborg och tog båten över till USA. Först bodde och arbetade hon på en kycklingfarm i New Jersey, men senare bosatte hon sig i ett skandinaviskt område i Brooklyn, New York. Vartannat år återvände hon till släkten i Sandviken.

–Jag besökte New York första gången så sent som 1996 och kände att jag måste tillbaka dit och jobba. Det är en global huvudstad. Mycket av det som inte är USA finns där, samtidigt som det är själva kärnan av vad som är USA. Uttrycket If you can make it here, you can make it anywhere, stämmer väldigt bra.

I USA arbetade han inte med revision utan som konsult/rådgivare inom finansiell riskhantering. Han konstaterar att länderna skiljer sig åt eftersom man framför allt har olika regelverk och olika sätt att arbeta, men anser också att det finns en hel del att lära, bland annat när det gäller betydelsen av företagskulturen.

–Amerikanerna är väldigt målinriktade och i princip varje möte avslutades med att fråga; hur går vi vidare, vilket är nästa steg?

Som 16-åring flyttade Anders Bäckström hemifrån för att studera på fotbollsgymnasium i Västerås. Drömmen var att bli fotbollsproffs. Men när en jämnårig kompis skadade knäet och inte kunde spela mer började Anders Bäckström tänka om.

–Det var väl någon form av riskanalys. Jag var en duktig fotbollsspelare, men jag var inte någon Zlatan. Jag började fundera på hur stor sannolikhet det var att jag skulle bli fotbollsproffs. Om jag hade varit en Zlatan hade jag kanske gjort ett annat val, men nu bestämde jag mig för att lämna fotbollen och börja på Uppsala universitet, berättar han.

Fem år i Uppsala ledde bland annat till en examen som civilekonom. Men den akademiska världen har fortsatt att vara en del av Anders Bäckströms liv. Efter ett år på Bohlins valde han att gå en forskarutbildning vid Linköpings universitet. Forskarprogrammet vände sig till revisorer och rådgivare och han valde att forska kring finansiell riskhantering.

–Egentligen var utbildningen på heltid i två år, men jag valde att arbeta heltid samtidigt som jag forskade så jag var inte klar med min licentiatavhandling förrän 1998.

Att arbeta heltid och samtidigt forska tycker Anders Bäckström var stimulerande. Visst kunde det bli splittrat tidsmässigt, men han tycker att det har gett honom en djupare förståelse och han konstaterar att både forskandet och att vara revisor handlar om problemlösning.

Hans första kontakt med Far var runt 1996 då han kom att ingå i den grupp inom Far som jobbade med frågan om euron. Anders Bäckström var då EMU-ansvarig inom KPMG och arbetade bland annat med att samordna tjänsteerbjudanden till kunder det handlade mycket om finansiell riskhantering och valutafrågor.

Den finansiella sektorn intresserar honom. Sedan 1998 har han på heltid arbetat med revisionsfrågor i den sektorn. Kunderna har varit olika typer av företag och funnits inom bank, försäkring, fonder, leasing, värdepapper och sparbanker. Gemensamt för dem har varit att de verkat inom den finansiella sektorn.

I tio år var Anders Bäckström också chef för KPMG Financial Services. Nu har han ett branschansvar, men inte längre någon linjefunktion. 2004 valdes han in i Fars styrelse.

–Jag var sugen på att göra något inom Far och ville arbeta strategiskt och med affärsmässiga frågor. Att jag har arbetat med både små och stora företag, både som revisor och som rådgivare, samt har erfarenhet av den akademiska världen är en fördel. Det finns frågor där Far på ett mer trovärdigt sätt kan skapa affärsförutsättningar för medlemmarna än vad medlemmarnas arbetsgivare kan.

I samband med årets stämma har Fars styrelse till stor del förnyats. Anders Bäckström konstaterar att en föryngring har skett och att många av ledamöterna är nya. Det ser han som en spännande utmaning.

–Vi är 6.100 medlemmar och vi måste fokusera på det vi har gemensamt. Visst finns det sådant som skiljer oss åt, men det ska vi hantera genom sektionerna och policygrupperna, säger han.

Styrelsen ska inte vara inne och peta i deras arbete anser Anders Bäckström, utan skapa förutsättningar för dem att arbeta med medlemsnyttan. Det styrelsen ska fokusera på är att arbeta strategiskt med det som förenar medlemmarna, allt i syfte att skapa en starkare bransch.

Att vara ordförande i en organisation med så många medlemmar jämför han med att vara tränare för ett fotbollslag. När de båda barnen, nu sex och åtta år gamla, började spela fotboll tog Anders Bäckström ner fotbollsskorna från hyllan igen och började på nytt engagera sig för sitt gamla intresse.

–Det är otroligt utvecklande att vara fotbollstränare. Det är lika lärorikt som att gå managementutbildningar på INSEAD och IMD. Det handlar om hur man får hela gruppen att agera på ett sätt och göra som man har kommit fram till. Att se det positiva och förstärka detta är viktigt. Det spelar ingen roll om det är ett knattefotbollslag, en arbetsplats eller en organisation.

Som Fars nye ordförande blir en av utmaningarna just att få de 6.100 medlemmarna att gå mot samma mål. Anders Bäckström har klart för sig vad han tycker är viktigt för Far. Att skapa förtroende för den finansiella rapporteringen gynnar alla oavsett om de är revisorer, redovisningskonsulter, skattespecialister eller rådgivare. Det är någonting som förenar.

–Att bygga förtroende är något man får arbeta med varje dag, det kan ta lång tid men är också något som kan raseras på en sekund. Vi måste därför oförtrutet arbeta med att skapa förtroende för den finansiella rapporteringen. Där har Far en otroligt viktig roll att fylla.

–Det är också viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla och integrera Fars kommersiella aktiviteter. Sedan är det angeläget att Far syns ännu mer i debatten. Ett annat viktigt område är Fars lobbyarbete hemma i Sverige och internationellt. Vi ska ha stor förändringsvilja och våga ha åsikter för att skapa både medlems- och samhällsnytta, för så stor är uppgiften, säger han.

Charlotta Danielsson

Anders Bäckström

Familj: Fru Åse (som också arbetar på KPMG och är ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling), barnen Jonathan (8 år) och Jakob (6 år).

Bor: I Stockholm, söder om söder.

Ålder: 44 år.

Förebild: Min fru.

Okänd talang: Arkitektur och trädgård.

Roligast med jobbet: Hjälpa kunder att lösa problem.

På fritiden: Familj, sport och sommarhuset i Bohuslän.

Drömmer om: Målgången i New York City Marathon söndag 6 november 2011.