Innehåll

Balans nr 10 2010

Vem ska betala för framtidens SIE-fil?

Användare, leverantörer och branschintressenter är överens: SIE-standarden är en otvetydig succé. Nu behöver den utvecklas, men ingen aktör är beredd att ta första steget och investera nödvändiga resurser.

SIE-formatet förekommer i dagsläget i fyra versioner, som anger hur mycket information filen är bärare av. Nu efterfrågas en femte som även skulle innehålla reskontran. Användare som Balans har talat med hävdar att de skulle vara beredda att betala för en sådan tjänst, då den skulle effektivisera deras arbete betydligt.

Programvaruleverantörerna ställer sig däremot tveksamma till att investera resurser i den utvecklingen. Skälen är flera: Dels finns en rädsla för konkurrensen som ökar i takt med att SIE byggs ut eftersom SIE underlättar rörligheten mellan olika program. Dels anser sig en del brända av tidigare utvecklingsprojekt som man lagt ner pengar i, utan att den förväntade efterfrågan har kommit. Framför allt är inställningen avvaktande när det gäller resurser, alla tycker att någon annan ska betala.

Branschorganisationernas företrädare hänvisar till SIE-gruppen som är den ideella förening som förvaltar standarden. Där finns såväl Far som Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF och samtliga programvaruleverantörer representerade. SIE-gruppen anser sig dock ha för små resurser för att kunna driva något utvecklingsarbete värt namnet. I en debattartikel tidigare i år (Balans nr 3/2010) framförde gruppen ett önskemål om att branschorganisationerna skulle gå in med 100 kronor per medlem.

–Jag vill inte ta ställning till det utspelet utan att prata med vår systerorganisation [SRF], men generellt tycker jag att utvecklingskostnaden bör ligga hos programvaruleverantörerna; de äger tekniken och tjänar pengar på den. Alternativet skulle innebära att våra medlemmar betalade dubbelt, först genom medlemsavgiften och sedan som kunder, säger Bo Åsell, ordförande i Fars sektion Små & medelstora företag.

Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör för Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF är inne på samma spår.

–Genom våra medlemmar vet vi att det under en längre tid har funnits tydliga önskemål att få med reskontran i SIE-standarden. Standarden har inneburit hanteringsvinster för programleverantörerna historiskt sett. Därför är det naturligt och rätt att programvaruleverantörerna utvecklar standarden för branschens gemensamma bästa. Det förväntar vi oss som kunder, säger han.

Programvaruleverantörer som Balans har talat med uppger att de inte har blivit kontaktade av branschföreträdarna i fråga om reskontrainformation. De säger sig vara intresserade av fortsatt utveckling, men inväntar en stark och entydig signal från marknaden. En åsikt som framkommer är att de befintliga SIE-filerna redan innehåller långt större möjligheter än de flesta användare utnyttjar.

Bo Åsell köper inte det argumentet, utan menar att man måste titta på vilka funktioner som användarna behöver.

–Det vore bra om vi från branschen kunde uppmuntra leverantörerna att undersöka vad som behövs. Jag ser fram emot ett samtal om detta, säger han.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...