Innehåll

Balans nr 10 2010

Vad tycker du om SIE?

1 Har du nytta av SIE-standarden i ditt arbete?

2 Upplever du problem med SIE-filens kvalitet?

3 Finns det områden där standarden skulle kunna utvecklas för att stödja ditt arbete ytterligare?

4 Hur mycket är du beredd att betala för en förbättrad SIE-funktion?

Karin Malm, auktoriserad redovisningskonsult och revisorsassistent, KPMG i Gävle.

 1. Absolut, väldigt stor nytta, både för bokslut och revision. Den hjälper mig att ta fram ett komplett och tillförlitligt bokslut samt, vid revision, ringa in och analysera väsentliga poster.

 2. Ja, i vissa program kan det hända att det inte fungerar fullt ut, till exempel accepterar inte alla program femsiffriga kontonummer. Men det händer sällan; det blir bättre och bättre.

 3. Ja, man har ju olika verifikationstyper i olika affärssystem och där tappar man ibland en del information när man skickar SIE-filer mellan olika program. Jag skulle även ha nytta av att få med reskontrahistorik, både för boksluts- och revisionsarbete.

 4. Det är en svår fråga eftersom jag inte sitter på en sådan post, men utifrån mitt användarperspektiv tycker jag absolut att det skulle vara värt att betala mer för till exempel reskontrainformation.

Gun-Lis Bellhem, godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult, BDO Göteborg KB i Borås.

 1. Ja, jag har stor nytta av den. Att få in hela kundens bokföring i datorn underlättar möjligheterna att göra urval och att upptäcka eventuella konstiga transaktioner. Vi har vissa frågeprogram i vårt analysprogram, som vi använder för att upptäcka avvikelser.

 2. Ja, det kan vara lite olika hur kunderna klarar av att ta ut den ur sitt program. Det beror både på hur kunnig man är och vilken programvara man har. Men jag tycker inte att det är ett stort problem; när det gäller de vanligaste bokföringsprogrammen vet man ju hur man kan lotsa kunden.

 3. Ja, det är ett problem att det finns olika nivåer av SIE-filer. Jag skulle önska att man alltid fick med periodsaldon, vilket inte alltid är fallet. Då måste man plocka fram flera olika SIE-filer.

 4. Ja, jag skulle kunna tänka mig att betala mer för att få en bättre och enhetlig SIE-standard, men det är svårt att säga hur mycket.

Daniel Dahlberg, auktoriserad redovisningskonsult, Ernst & Young i Umeå.

 1. Ja, absolut, den förenklar när man ska föra över information om transaktioner mellan olika program. Man får med sig historiken och det underlättar sökbarheten.

 2. Ja, jag trodde till en början att det var ett mer standardiserat format än det har visat sig vara. Olika bokföringsprogram verkar göra sin egen tolkning av SIE-standarden; bara för att det är en SIE-fil innebär det inte alltid att det går snabbt och enkelt att föra över mellan olika program.

 3. Det hade varit intressant att få med sig reskontrahistorik i någon form av standard.

 4. Om en förbättrad SIE-funktion kunde bespara mig manuellt arbete skulle jag vara beredd att betala för det. Att exempelvis uppdatera leverantörs- och kundregister, som i dag saknas i SIE, kan vara tidskrävande.

Håkan Aarflot, auktoriserad revisor, Aarflot & Co Revisionsbyrå AB i Bromma.

 1. Javisst, jag tar ju emot räkenskapsmaterial på det viset från mina kunder, ofta kommer det från den som gör redovisningen.

 2. Sällan. Det finns ju många olika SIE-format, vad jag förstår, och någon enstaka gång har det varit problem. Till exempel med en klient under avveckling som inte har brytt sig om att uppdatera sitt bokföringsprogram. Då har jag inte kunnat öppna filen i mitt eget revisionsprogram.

 3. Ja, det finns det säkert, men inget som jag kommer på spontant. Möjligen att det kunde bli enklare att ladda ner den, för i dag tar det en stund. Så när det rör sig om en liten verksamhet och jag får en printad huvudbok och resultat- och balansrapport brukar jag inte bry mig om att ladda ned SIE-filen. Men är det en omfattande verksamhet med många transaktioner måste man ha SIE.

 4. För mig handlar det inte om några stora förbättringsbehov, så inte mycket för tillfället.

Sven Ekholm, auktoriserad revisor, Grant Thornton i Örebro.

 1. Absolut, ja. SIE-formatet är till stor hjälp när vi gör transaktionsanalyser. En annan viktig nytta med SIE-formatet är att det underlättar när man ska byta leverantör och system. SIE-filen var helt enkelt en fantastisk innovation när den kom!

 2. Vissa programvaruleverantörer tillåter klumpsummor vid överföring från redovisningsprogrammens leverantörs- och kundreskontror, vilket förstör möjligheten att göra bra kontroller. Ibland kan man också vara tvungen att gå in och manipulera en fil för att få in all den information man behöver, då några leverantörer tolkar SIE-standarden olika. Eftersom SIE är en textfil är det lätt att göra sådana ändringar, vilket också är en risk. Det är väldigt viktigt att SIE-filen som revisorn får är omanipulerad och korrekt, det bästa vore en fil som inte gick att manipulera. De säkerhetskontroller som vissa transaktionsanalysprogram har börjat införa finns inte vid överföringar mellan redovisningsprogram, så vitt jag känner till.

 3. Jag skulle vilja att SIE-formatet också innehöll kund- och leverantörsreskontra.

 4. Med tanke på hur dyrt det är att byta programvaruleverantör och teknisk plattform skulle det nog vara värt att betala för en förbättrad SIE-funktion, men programvaruleverantörerna torde vara synnerligen ointresserade av att underlätta för kunderna att byta program.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...