Innehåll

Balans nr 11 2010

Hellre ”skål och välkommen” än gravöl

Så var den då här, dagen då revisionsplikten för mindre aktiebolag gick i graven. Denna reform som har stötts och blötts och engagerat såväl branschfolk som näringslivet i stort. Men nu är den här och det är bara att gilla läget. Och även om reformen har föregåtts av en hel del oro, så verkar det nu som att allt fler hellre välkomnar den nya situationen med en skål än sitter och suckar över en gravöl.

Genom reformen om en förändrad revisionsplikt kan runt 270.000 bolag välja att inte ha revisor. Hur många bolag som kommer att välja bort revisionen återstår att se, men eftersom regeringen valde en opt out-lösning blir övergången sannolikt inte så dramatisk. Vad som sker på några års sikt är emellertid en öppen fråga. Vi följer utvecklingen med spänning och jag vågar lova att det kommer ett antal artiklar på temat framöver.

Förändringen av revisionsplikten medför även att redovisningskonsultens roll blir mer framträdande. Därmed blir ansvarsfrågorna viktiga på ett annat sätt än tidigare. I en artikel på sidan 33 skriver Annelie Paulsson, redovisningskonsult på Ernst & Young i Ängelholm, och Helene Agélii, föreningsjurist på Far, om den nya spelplanen för redovisningskonsulter.

Lena Sjöblom är ett namn som alla Far-medlemmar bör lägga på minnet. 1 januari börjar hon sitt nya jobb som ansvarig för redovisningstjänster inom Fars sektion Små & medelstora företag. Läs intervjun med Lena Sjöblom på sidan 22.

Och samtidigt som vi lägger sista handen vid detta nummer av Balans så kommer nästa stora nyhet: EU-kommissionen så kallade grönbok om revision. Bland annat vill kommissionen bryta upp marknadskoncentrationen kring Big 4. Hur det ska gå till? Ja, det återstår att se och frågan kommer sannolikt att diskuteras flitigt. Läs om EU-kommisionens grönbok på sidan 7.

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se