Innehåll

Balans nr 11 2010

Noteringar: EU vill stöpa om revisorsrollen

EU-kommissionens hantering av finanskrisen lämnar ingen sektor ogranskad. Och nu har turen kommit till revisionen. Nyligen lanserade Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden, en så kallad grönbok som kan förändra branschen i grunden.

Hittills har det mesta handlat om banker, hedgefonder och kreditvärderingsinstitut, men nu är det dags att syna revisionen, skriver EU-kommissionen i inledningen till den tjugosidiga så kallade grönboken om revision, med undertiteln ”Lessons from the Crisis”.

– Ingen i branschen ska tro att det här bara är ett politiskt utspel, jag är övertygad om att kommissionär Michel Barnier menar allvar, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

EU-kommissionens grepp är både stort och brett. Status quo is not an option, sa Michel Barnier vid offentliggörandet av grönboken. Frågor som kommissionen vill diskutera är:

  • Revisorns uppdrag och rapportering: Ska det främst handla om att granska att formaliakraven är uppfyllda, eller ska revisorn också göra en samlad bedömning av den rättvisande bilden?

  • Förväntningsgapet mellan vad en revisionsberättelse kan säga och vad marknaden vill höra.

  • Marknadskoncentrationen med fyra stora revisionsbyråer (Big 4) som står för över 90 procent av marknaden för de noterade bolagen.

  • Revisorns oberoende: Bör revisorn utses av en tredje part?

  • En inre marknad för revision med ett ”europeiskt revisorspass”.

Marknadskoncentrationen och revisionsbyråernas affärsmodell hör till de frågorna som branschen bävar mest för. EU-kommissionen är beredd att vidta drastiska åtgärder för att bryta upp koncentrationen kring Big 4.

– EU-kommissionen vill backa bandet till Big 8, men hur kan vi förhindra att det inte blir Big 4 igen, om det är vad marknaden vill ha? Vi kan inte hålla på och veva bandet fram och tillbaka, säger Dan Brännström.

Inga frågor ska vara tabu i den kommande diskussionen, skriver kommissionen i slutet av rapporten. Dan Brännström välkomnar att man tar ett helhetsgrepp om frågan:

– Kommissionen adresserar rätt problem, men jag är inte säker på att det vi ser i dokumentet är de bästa lösningarna, och jag saknar frågan om skadeståndsansvaret. Om detta ska bli riktigt lyckosamt måste det tas ett ännu större helhetsgrepp. Man måste se på hela kedjan för finansiell rapportering, inte bara revisorn, säger Dan Brännström.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...