Innehåll

Balans nr 11 2010

Noteringar: EU vill stöpa om revisorsrollen

EU-kommissionens hantering av finanskrisen lämnar ingen sektor ogranskad. Och nu har turen kommit till revisionen. Nyligen lanserade Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden, en så kallad grönbok som kan förändra branschen i grunden.

Hittills har det mesta handlat om banker, hedgefonder och kreditvärderingsinstitut, men nu är det dags att syna revisionen, skriver EU-kommissionen i inledningen till den tjugosidiga så kallade grönboken om revision, med undertiteln ”Lessons from the Crisis”.

– Ingen i branschen ska tro att det här bara är ett politiskt utspel, jag är övertygad om att kommissionär Michel Barnier menar allvar, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

EU-kommissionens grepp är både stort och brett. Status quo is not an option, sa Michel Barnier vid offentliggörandet av grönboken. Frågor som kommissionen vill diskutera är:

  • Revisorns uppdrag och rapportering: Ska det främst handla om att granska att formaliakraven är uppfyllda, eller ska revisorn också göra en samlad bedömning av den rättvisande bilden?

  • Förväntningsgapet mellan vad en revisionsberättelse kan säga och vad marknaden vill höra.

  • Marknadskoncentrationen med fyra stora revisionsbyråer (Big 4) som står för över 90 procent av marknaden för de noterade bolagen.

  • Revisorns oberoende: Bör revisorn utses av en tredje part?

  • En inre marknad för revision med ett ”europeiskt revisorspass”.

Marknadskoncentrationen och revisionsbyråernas affärsmodell hör till de frågorna som branschen bävar mest för. EU-kommissionen är beredd att vidta drastiska åtgärder för att bryta upp koncentrationen kring Big 4.

– EU-kommissionen vill backa bandet till Big 8, men hur kan vi förhindra att det inte blir Big 4 igen, om det är vad marknaden vill ha? Vi kan inte hålla på och veva bandet fram och tillbaka, säger Dan Brännström.

Inga frågor ska vara tabu i den kommande diskussionen, skriver kommissionen i slutet av rapporten. Dan Brännström välkomnar att man tar ett helhetsgrepp om frågan:

– Kommissionen adresserar rätt problem, men jag är inte säker på att det vi ser i dokumentet är de bästa lösningarna, och jag saknar frågan om skadeståndsansvaret. Om detta ska bli riktigt lyckosamt måste det tas ett ännu större helhetsgrepp. Man måste se på hela kedjan för finansiell rapportering, inte bara revisorn, säger Dan Brännström.

Rakel Lennartsson