Innehåll

Regeringen har gett Regelrådet förlängt mandat till och med utgången av 2014. Beslutet kom ett par dagar efter valet. Regelrådet som inrättades i maj 2008 är ett verktyg i regeringens arbete med att sänka företagens administrativa kostnader. För detta avsattes 45 miljoner kronor i årets budget.