Innehåll

Balans nr 11 2010

”Vi redovisningskonsulter har inte fått tillräckligt stöd”

Förändringen av revisionsplikten medför en risk för ökad konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer. Det befarar auktoriserade redovisningskonsulten Tove Hagberg Källberg som hade hoppats på att får mer stöd från Far inför förändringen.

I och med avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag får redovisningskonsulterna ett större ansvar. Tove Hagberg Källberg efterlyser mer information om vad som krävs och om hur redovisningskonsulterna ska bemöta de kunder som vill avstå från revision i framtiden.

– Hur ser den faktiska ansvarsbiten ut för oss om vi har kunder som väljer bort revisorn? Kommer ansvarsförsäkringarna att ses över eller ändras och ska vi rekommendera kunden att ha revisorn kvar eller inte? undrar hon.

Tove Hagberg Källberg är redovisningskonsult på Ekonomiq i Norrort i Täby norr om Stockholm. sedan en tid tillbaka är hon medlem i Far. Hon hade hoppats på att redovisningskonsulterna skulle få stöd och råd inför förändringen av revisionsplikten, men upplever att Far mest fokuserat på hur revisorerna kommer att påverkas.

– 1 juni fick jag information från Far om den slopade revisionsplikten, men sen har jag tyvärr inte hört något mer. Jag har till och med fått mer information från Bolagsverket än från Far, säger hon.

Tove Hagberg Källberg tycker att de kostnader som är förenade med att bli auktoriserad redovisningskonsult genom Far inte har gett henne något tillbaka i mervärde och support.

Hon menar att redovisningskonsulter kan komma att välja att bli medlemmar i Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF i stället för Far, om inte Far visar att organisationen verkligen satsar även på de medlemmar som är redovisningskonsulter.

– De utbildningar som Far och Far Akademi ordnar är jättebra, men vem som helst kan gå dem och jag får som medlem betala för att delta, säger Tove Hagberg Källberg.

Hon har varit i kontakt med Far och upplevde då att hennes synpunkter togs på allvar.

– Jag har bland annat framfört att det borde finnas ett dokumentarkiv även för redovisningskonsulter och fått svaret att det är något som ska komma, säger hon.

Tove Hagberg Källberg upplever att det har uppstått en konkurrenssituation mellan revisorer och redovisningskonsulter som inte fanns tidigare.

– Jag har alltid haft ett mycket gott samarbete med revisorer och det har varit det bästa sättet för mig att få nya kunder, men också en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Det har varit ett ”ge och ta” förhållande som varit positivt på alla sätt. Men de senaste åren har revisionsbyråerna i större utsträckning byggt upp sina egna redovisningsavdelningar och nu får vi tänka oss för när vi lägger ut uppdrag på revisorerna, säger hon.

Att det har blivit så här är olyckligt, menar Tove Hagberg Källberg. Men att slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag på sikt skulle leda till färre små redovisningsbyråer, tror hon inte.

– Nej, ribban är lagd så lågt och de bolag som kommer att välja bort revision är antagligen sådana som ändå inte lägger så mycket pengar på sin ekonomi. Men kanske är det här man egentligen borde sätta in åtgärder. Om man vill skörda frukten av ett bra resultat i sitt bolag måste man också värdesätta en korrekt bokföring, säger hon.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...