Innehåll

Balans nr 11 2010

Plikten framför allt ligger inte längre i tiden

Alla plikter går upp i rök. Revisionsplikten har tjänat färdigt och värnplikten, när får vi se den igen? Nej, trenden är tydlig. Den nya tiden handlar om valfrihet, inte plikter. Visst finns skolplikten kvar men även i skolans värld ökar valfriheten.

Strävan efter valfrihet förändrar också marknaden för revision, redovisning och rådgivning. Från alla håll och ingenstans dyker det upp nya förväntningar på öppenhet och tydlighet för att branschen ska göra verklig skillnad. Min prognos blir: Rapporter från revisorer och redovisningskonsulter måste utvecklas och innehålla mer än bara standardfraser. Det behövs någon form av rating liknande den som biltillverkare erbjuds av Euro NCAP. Det räcker inte att bilarna uppfyller lagens krav. Det krävs mer för att övertyga marknaden.

Det blir med våra rapporter som med yoghurt, först fanns det bara en eller två. Nu finns det tjugo även i små butiker. Varför? Just det, valfrihet! De förändringar vi upplevt hittills är därför bara en västan-fläkt, för det kommer mera. Visst kan gröna och vita papper från EU påverka utvecklingen. Men den stora förändringskraften ligger i marknaden i människors redan förändrade sätt att vara och värdera, konsumera och kommunicera.

Men en sak låter sig inte rubbas. Jag påstår att den faktiskt blir ännu viktigare på morgondagens marknadsplats. Jag talar om behovet av förtroende, en avgörande men ack så lättflyktig tillgång. Allt talar för att kampen om kapitalet blir hårdare. Tillgången på riskkapital växer inte i takt med marknaden, och de återkommande Basel-paketen ökar inte bankernas ramar för krediter. Då är förtroendet än mer avgörande när det lilla eller stora företaget ska göra nya affärer, investera och växa med externt kapital.

Jag tittar på Förtroendehuset som Far byggt vid torget, nära marknadsplatsen. Huset har många trappor, dörrar och fönster för att visa på alla kombinationer av tjänster. Kundens behov, vad annars, styr valet av tjänst. Och leveransen sker i rätt tid till rätt pris. För nu är det värdet på tjänsten som sätter priset, inte ”nedlagd tid” (märkligt uttryck). Så kommer det att bli, säger jag. Vad säger du?

Helt klart är att behovet av valfrihet och förtroende fortsätter att öka. Vi bygger därför vidare på Förtroendehuset. Det blir aldrig klart och det är som det ska.

Dan Brännström är Fars generalsekreterare.