Innehåll

Balans nr 11 2010

Sektionen stora företag

Vi vill lyfta fram följande aktiviteter från vårt arbete den senaste tiden: RevU 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Uttalandet anger i sin nuvarande utformning att bolagsstyrningsrapporten bör granskas som en del av revisionen. Fars argument för detta har varit att informationen i en bolagsstyrningsrapport normalt sett ändå verifieras i förvaltnings- och räkenskapsrevisionen. Efter diskussioner med Svenskt Näringsliv har Far beslutat att ett bolag ska få bestämma om revisorn ska göra ett revisionsuttalande eller ett uttalande baserat på lagens krav på minimigranskning. RevU 16 kommer därför att kompletteras med en vägledning för granskning och rapportering enligt minimikraven. Att notera är att börsbolagen därmed får två varianter av revisionsberättelse att välja mellan. Den nya utformningen av RevU 16 kommer, när omarbetningen är klar, att gå ut på remiss till medlemmar och intressenter i näringslivet.

Under Fars branschdagar 28–29 september hölls två seminarier i sektionens regi. Det ena handlade om trender och tendenser i årsredovisningar, med resultat från en genomgång av börsbolagens årsredovisningar. Undersökningen planeras bli årligen återkommande.

Under oktober har arbetsgruppen för finansiella företag och Far Akademi genomfört de årliga kursdagarna för revisorer i finansiella företag, en basdag och en uppdateringsdag. Kurserna är obligatoriska för att bli licensierad respektive behålla sin licensiering. De som inte kunde delta kommer senare under hösten få möjlighet att tillgodogöra sig innehållet genom inspelningar från respektive kursdag.

Slutligen vill vi inbjuda er som har synpunkter på vad sektionen arbetar med eller förslag på aktiviteter att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på sektionens sida på <far.se>.

Anna-Clara af Ekenstam är ordförande i Fars sektion stora företag

Arbetsgruppen Nya generationen

11 november anordnas en mingelkväll för yngre revisorer. Vi har bjudit in talare frän näringslivet som sitter i stora bolags styrelser. De kommer bland annat att ge sin syn pä revisorns roll.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...