Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Fl riktar skarp kritik mot revisorer

Revisorernas rapportering till tillsynsmyndigheten fungerar inte som den ska. Det menar Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson som tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman kräver att svenska revisorer börjar följa lagen.

Finansinspektionen (FI) har de senaste åren gjort en rad uppmärksammade offentliga ingripanden mot finansiella företag på grund av allvarliga brister i redovisning och intern styrning och kontroll, senast mot HQ Bank.

– I inget av de här fallen har vi fått information från revisorerna innan. I flera fall har vi sett att revisorerna har ”varit på” de här frågorna, men de har valt att inte rapportera vidare till oss, trots att det är en lagstadgad skyldighet att göra det, säger FI:s generaldirektör Martin Andersson.

Tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman (M) har han riktat skarp kritik mot revisionen, både i massmedier och i samband med ett möte på finansdepartementet i mitten av november med företrädare för branschen. Efter mötet höll Peter Norman en kort presskonferens där han konstaterade att ”förtroendet är en knäckfråga för revisions- och rådgivningsbranschen” och att branschen nu fått i uppgift att se över hur man kan stärka förtroendet. Det mest konkreta som framkom var att man ska förbättra kommunikationen mellan revisorerna och FI.

– Vi måste kunna lita på att det vi får från bolagen som är reviderat är korrekt, sa Martin Andersson direkt efter mötet.

Mindre än en vecka senare sitter han i ett mötesrum på Far och diskuterar revisorernas rapportering till tillsynsmyndigheten. Martin Andersson tycker att den är undermålig, men branschföreträdarna gör en annan tolkning:

– Som det är upplagt i dag ska FI inte få särskilt många rapporter. Revisorn ska i princip endast rapportera om problemet är på den nivån att det föranleder en erinran till styrelsen eller anmärkning i revisionsberättelsen. Men uppenbarligen finns det ett mycket stort förväntningsgap och därför diskuterar vi nu med Fl om revisorns rapportering ska utökas, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

Vid mötet på Far diskuterades ett förslag om att revisorer i finansiella företag ska lämna in en årlig rapport till Fl. Det skulle innebära en dramatisk frekvenshöjning i rapporteringen till tillsynsmyndigheten, från ett par rapporter till nästan 4.000 rapporter om året.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...