Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Fl riktar skarp kritik mot revisorer

Revisorernas rapportering till tillsynsmyndigheten fungerar inte som den ska. Det menar Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson som tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman kräver att svenska revisorer börjar följa lagen.

Finansinspektionen (FI) har de senaste åren gjort en rad uppmärksammade offentliga ingripanden mot finansiella företag på grund av allvarliga brister i redovisning och intern styrning och kontroll, senast mot HQ Bank.

– I inget av de här fallen har vi fått information från revisorerna innan. I flera fall har vi sett att revisorerna har ”varit på” de här frågorna, men de har valt att inte rapportera vidare till oss, trots att det är en lagstadgad skyldighet att göra det, säger FI:s generaldirektör Martin Andersson.

Tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman (M) har han riktat skarp kritik mot revisionen, både i massmedier och i samband med ett möte på finansdepartementet i mitten av november med företrädare för branschen. Efter mötet höll Peter Norman en kort presskonferens där han konstaterade att ”förtroendet är en knäckfråga för revisions- och rådgivningsbranschen” och att branschen nu fått i uppgift att se över hur man kan stärka förtroendet. Det mest konkreta som framkom var att man ska förbättra kommunikationen mellan revisorerna och FI.

– Vi måste kunna lita på att det vi får från bolagen som är reviderat är korrekt, sa Martin Andersson direkt efter mötet.

Mindre än en vecka senare sitter han i ett mötesrum på Far och diskuterar revisorernas rapportering till tillsynsmyndigheten. Martin Andersson tycker att den är undermålig, men branschföreträdarna gör en annan tolkning:

– Som det är upplagt i dag ska FI inte få särskilt många rapporter. Revisorn ska i princip endast rapportera om problemet är på den nivån att det föranleder en erinran till styrelsen eller anmärkning i revisionsberättelsen. Men uppenbarligen finns det ett mycket stort förväntningsgap och därför diskuterar vi nu med Fl om revisorns rapportering ska utökas, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

Vid mötet på Far diskuterades ett förslag om att revisorer i finansiella företag ska lämna in en årlig rapport till Fl. Det skulle innebära en dramatisk frekvenshöjning i rapporteringen till tillsynsmyndigheten, från ett par rapporter till nästan 4.000 rapporter om året.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...