Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Problem för revisorn vid outsourcing

Shared Service Center (SSC) kan skapa ett effektivare företag, men ge revisorn problem. Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av frågan, anser att bokföringslagen bör ändras.

Bolag med verksamheter i flera länder effektiviserar ofta sina ekonomifunktioner genom att centralisera redovisningsprocesserna till ett land.

– Att upprätta Shared Service Center blir allt vanligare, men det gör också att det kan bli svårt för bolagen att leva upp till lokala lagar och regler. Där fyller revisorn en viktig funktion för att ge råd och stöd, säger Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor på Deloitte.

Han har arbetat med frågan i många år och menar att ett företags outsourcing påverkar revisorns arbete.

– Enligt bokföringslagen ska allt räkenskapsmaterial finnas i Sverige, så är det inte inom alla koncerner som har dotterbolag här och har inrättat ett SSC utomlands. Följs inte lagen är det viktigt att revisorn ger uttryck för det i revisionsberättelsen.

För en koncern med bolag i olika länder finns flera fördelar med SSC, men det är inte alltid styrelsen känner till respektive lands lagar.

– I förvånansvärt många bolag sitter en styrelse som inte har en aning om svensk rätt. I min roll som revisor har jag ett ansvar att informera styrelsen om sitt långtgående ansvar inom detta område. Styrelsen ansvarar för bokföringen, även om den sköts någon annanstans, säger han.

Om ett företag har inrättat ett SSC i exempelvis England kan det betyda att räkenskapsmaterialet förvaras utomlands. För ett bolag verksamt i Sverige innebär det att bolaget bryter mot lagen.

Jan-Hugo Nihlén tycker att det är viktigt att dotterbolagets revisor vågar stå på sig och ta en diskussion med moderbolaget och dess revisor.

– För oss på de internationella firmorna bör det inte vara ett problem att granska räkenskaper utomlands, men dotterbolaget som granskas bryter mot svensk lag om räkenskapsmaterialet inte finns i Sverige, säger han.

Då bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler om att ha räkenskapsmaterial utomlands är krångliga och inte innebär förenkling skulle en lösning vara att ändra bokföringslagen anser Jan-Hugo Nihlén. Han menar att ett alternativ skulle vara att det blir tillåtet att förvara räkenskapsmaterial var som helst inom EU, vilket inte borde vara något problem om Skatteverket har handräckningsmöjlighet.

– Samtidigt bör man skärpa straffen vad gäller bokföringsbrott avseende själva bokföringen för att visa att det här är något man tar allvarligt på, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...