Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Problem för revisorn vid outsourcing

Shared Service Center (SSC) kan skapa ett effektivare företag, men ge revisorn problem. Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av frågan, anser att bokföringslagen bör ändras.

Bolag med verksamheter i flera länder effektiviserar ofta sina ekonomifunktioner genom att centralisera redovisningsprocesserna till ett land.

– Att upprätta Shared Service Center blir allt vanligare, men det gör också att det kan bli svårt för bolagen att leva upp till lokala lagar och regler. Där fyller revisorn en viktig funktion för att ge råd och stöd, säger Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor på Deloitte.

Han har arbetat med frågan i många år och menar att ett företags outsourcing påverkar revisorns arbete.

– Enligt bokföringslagen ska allt räkenskapsmaterial finnas i Sverige, så är det inte inom alla koncerner som har dotterbolag här och har inrättat ett SSC utomlands. Följs inte lagen är det viktigt att revisorn ger uttryck för det i revisionsberättelsen.

För en koncern med bolag i olika länder finns flera fördelar med SSC, men det är inte alltid styrelsen känner till respektive lands lagar.

– I förvånansvärt många bolag sitter en styrelse som inte har en aning om svensk rätt. I min roll som revisor har jag ett ansvar att informera styrelsen om sitt långtgående ansvar inom detta område. Styrelsen ansvarar för bokföringen, även om den sköts någon annanstans, säger han.

Om ett företag har inrättat ett SSC i exempelvis England kan det betyda att räkenskapsmaterialet förvaras utomlands. För ett bolag verksamt i Sverige innebär det att bolaget bryter mot lagen.

Jan-Hugo Nihlén tycker att det är viktigt att dotterbolagets revisor vågar stå på sig och ta en diskussion med moderbolaget och dess revisor.

– För oss på de internationella firmorna bör det inte vara ett problem att granska räkenskaper utomlands, men dotterbolaget som granskas bryter mot svensk lag om räkenskapsmaterialet inte finns i Sverige, säger han.

Då bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler om att ha räkenskapsmaterial utomlands är krångliga och inte innebär förenkling skulle en lösning vara att ändra bokföringslagen anser Jan-Hugo Nihlén. Han menar att ett alternativ skulle vara att det blir tillåtet att förvara räkenskapsmaterial var som helst inom EU, vilket inte borde vara något problem om Skatteverket har handräckningsmöjlighet.

– Samtidigt bör man skärpa straffen vad gäller bokföringsbrott avseende själva bokföringen för att visa att det här är något man tar allvarligt på, säger han.

Charlotta Danielsson