Balans nr 12 2010

Noteringar: 5 Frågor

Jacob Bursell och Carolina Neurath är journalister på SvD Näringsliv. I en serie artiklar har de granskat revisions- och rådgivningsbranschen.

1 Sedan några veckor tillbaka synar Svenska Dagbladet revisorerna i sömmarna, varför?

– Revisorerna kom i fokus igen i och med HQ-skandalen. I såväl Finansinspektionens som advokat Anders Malms granskningsrapporter kritiseras revisorns jobb. Dessutom märkte vi, efter att ha skrivit en del artiklar om KPMG efter HQ-smällen, att det fanns ett stort läsarengagemang och intresse för yrkeskåren.

2 Vilken uppgift som ni fått fram har överraskat er mest?

– För det första var det förvånande att stjärnrevisorerna tjänar så otroligt mycket pengar. Vi tyckte också att det var förvånande att Revisorsnämnden lejer ut så pass mycket tillsyn till Far, eftersom Far trots allt är en lobbyorganisation. Något som också var nytt för oss var att de fyra vd:arna tar på sig så stora uppdrag vid sidan av vd-jobbet. Visserligen måste de vara verksamma revisorer, men att revidera flera stora börsbolag måste ändå vara extremt tidskrävande.

3 Vad har ni fått för respons från allmänheten?

– Vi har fått en otroligt fin respons, hundratals mejl, brev och oräkneliga telefonsamtal. En överväldigande majoritet har varit positiv, och många läsare har varit tacksamma för att branschen granskas och att en del sanningar ifrågasätts. Tipsen rör allt från enstaka revisorer och byråer, till revision av kommunal verksamhet och kulturen i branschen, inte minst på några av de stora byråerna.

4 Vad har ni fått för reaktioner från den stora gruppen revisorer som inte tjänar flera miljoner kronor om året?

– En del har hört av sig för att berätta just det, att de inte tjänar flera miljoner kronor om året. Men de har också uttryckt uppskattning för att vi skriver om branschen och vänder på lite stenar. Majoriteten av revisorerna som hört av sig är, eller har varit, verksamma i de stora bolagen.

5 Journalistik och revision handlar om granskning – vilka likheter och skillnader ser ni mellan branscherna?

– Det är branscher som båda bygger på kommersiella grunder, men där de yrkesutövande samtidigt förväntas visa integritet och objektivitet. Det är också två branscher som tidvis kritiseras för att låta kommersiella intressen styra. En uppenbar skillnad är att journalistens arbete är synligt på ett annat sätt än revisorns.

Rakel Lennartsson