Innehåll

Balans nr 12 2010

Debatt: God ekonomihantering är skillnaden mellan framgång och katastrof

Många diskussioner den senaste tiden har handlat om revisionspliktens vara eller inte vara. Som redovisningskonsult ställer jag mig frågande till slopandet av revisionsplikten för mindre bolag – en reform som ger redovisningskonsulten ett ökat ansvar.

Under åren har det blivit allt enklare att starta företag. Tyvärr ser vi redovisningskonsulter alltför ofta kreativa och duktiga personer som startar företag men som inte har kontroll över ekonomin. Ekonomihanteringen i bolaget upplevs ofta som en betungande och tråkig syssla som dessutom kostar pengar, oavsett om man har egen personal eller anlitar en redovisningsbyrå. Många förknippar även ekonomin och bokföringen med skyldigheten att betala skatt, vilket inte enbart betraktas som något positivt.

För att kunna skörda frukterna av bolagets verksamhet och framgångar måste man också betala priset i form av en ordnad och seriös ekonomihantering. Hur ska man kunna fatta konstruktiva beslut i bolaget om man inte har en uppdaterad och korrekt ekonomisk rapportering att luta sig mot?

Jag förundras över hur man kan driva ett företag och lägga hela ekonomin i händerna på en person som man själv inte har kompetens nog att syna i sömmarna. Om företagsledaren inte kan läsa en balans- och resultatrapport och inte förstår hur verksamheten avspeglas i ekonomirapporterna, hur kan denne då driva sitt bolag och förlita sig på att de ekonomiska beslut som han eller hon fattar gynnar bolaget?

Alltför ofta stöter jag på företag med en ekonomihantering som är under all kritik. Och inte förrän revisorn stampar med foten och uppmanar bolaget att vidta åtgärder tar man tag i problemet. Som redovisningskonsult vet jag att ordning och reda i ekonomin kan utgöra skillnaden mellan framgång och katastrof. De som startar och driver företag måste förstå nyttan av en proffsig ekonomihantering och därför måste vi i branschen bli bättre på personligt engagemang och att visa på nyttan av våra tjänster.

Vi måste tydliggöra det ansvar och regelverk som med automatik kommer när man startar företag, och ge företagsledare rätt kompetens för att förstå vikten av en korrekt ekonomihantering. Den som startar ett företag åtar sig ett stort ansvar. Det är också en hel del lagar och regler som ska följas, exempelvis skattelagar, bokföringslagen, aktiebolagslagen, lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Jag skulle gärna se att man ställer någon form av krav på personer som startar företag, oavsett vilken företagsform det handlar om. Det skulle kunna vara någon form av utbildning. Eller varför inte införa ett körkort i att driva bolag? Det skulle göra företagarna mer delaktiga i ekonomin och inte bara i driften av företaget. Om man kan öka förståelsen för vad det faktiskt innebär att driva ett företag kan man kanske få företagaren att inse att ekonomihanteringen måste få kosta en del. I en sådan situation skulle revisorn eller redovisningskonsulten betraktas som en värdeskapande kompetens, inte bara som en kostnad.

Tove Hagberg Källberg

är auktoriserad redovisningskonsult och ägare av Ekonomiq i Norrort AB.